Toegangsbeheer en functiescheiding

Veel fraudegevallen zijn te voorkomen door een degelijk toegangsbeheer zowel van buitenaf als van binnenuit, maar ook door een functiescheiding met het bijhorende vierogen-principe. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan u helpen deze essentiële controles in uw (corporate) organisatie te implementeren. 

Previous Story

Gedragscode

Next Story

Reactie-plan

Latest from Fraudepreventie

Ad hoc training

VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING is perfect geplaatst om uw medewerkers de nieuwste trends

Reactie-plan

(Corporate) Organisaties zonder reactie-plan kunnen fraudes en misdragingen minder goed ondervangen. Zij zullen op het ogenblik

Gedragscode

Integriteit is de basisnorm voor elke medewerker en manager, maar ook een van de hoekstenen tot