Ondernemingsraad

Organisaties met 50 werknemers of meer moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Een OR is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een organisatie en bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. In de Wet op de ondernemingsraden zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd.

Previous Story

Meldplicht

Next Story

Privacywetgeving

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.