Fraude is een opzettelijke handeling door één of meer leden van het management, het toezichthoudend orgaan, werknemers of derden, waarbij gebruik wordt gemaakt van misleiding om een onrechtmatig voordeel te verkrijgen. Fraude kent vele verschijningsvormen. Bij beroepsmatige fraude wordt gefocust op de hoofdvormen onrechtmatige toe-eigening van activa, fraude in de financiële verantwoording en corruptie.

Previous Story

Foutherstel

Next Story

Fraudedriehoek

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.