Belangenverstrengeling

Een situatie waarbij iemand meerdere belangen dient en waarbij deze belangen met elkaar in conflict komen of kunnen komen (tegenstrijdig belang) en niet met elkaar verenigbaar zijn. Dit kunnen zowel zakelijke-,als privébelangen zijn, of een vermenging daarvan. Belangenverstrengeling tast de onafhankelijkheid aan en vormt een bedreiging voor de integriteit. Belangenverstrengeling is een (mogelijke) verschijningsvorm van corruptie.

Previous Story

Accountant

Next Story

Bestuurder

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.