Een Registeraccountant (RA) of een Accountant-administratieconsulent (AA). De term de accountant wordt ook wel gebruikt om een accountantsorganisatie te duiden. Met een accountant wordt bedoelt de accountant die de jaarrekening van de organisatie controleert, of daarbij een samenstellingsverklaring afgeeft. Een accountant kan ook accountant in business, overheidsaccountant, intern accountant of forensisch accountant zijn.

Previous Story

De bestrijding van financieel-economische criminaliteit – Aanbevelingen voor het bestuur en het toezichthoudende orgaan

Next Story

Belangenverstrengeling

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.