//

Ontwikkeling van een Legal Target Operating Model

De ontwikkeling van een Legal Target Operating Model (TOM) is een gestructureerde benadering om de strategische visie en doelstellingen van de juridische functie van een organisatie te vertalen naar een operationeel raamwerk. Het Legal TOM definieert de gewenste structuur, processen, technologieën, rollen en verantwoordelijkheden binnen de juridische afdeling om de efficiëntie, effectiviteit en waardecreatie te optimaliseren. Hier zijn enkele stappen die kunnen worden gevolgd bij het ontwikkelen van een Legal TOM:

Definieer de strategische visie: Identificeer de langetermijnvisie en doelstellingen van de juridische functie. Dit kan onder meer het verbeteren van de dienstverlening, het bevorderen van samenwerking met andere afdelingen, het optimaliseren van kosten en het beheren van risico’s omvatten.

Beoordeel de huidige situatie: Analyseer de huidige structuur, processen, technologieën, rollen en verantwoordelijkheden binnen de juridische functie. Identificeer sterke punten, zwakke punten en mogelijkheden tot verbetering.

Bepaal de gewenste toekomstige staat: Definieer de gewenste structuur, processen, technologieën, rollen en verantwoordelijkheden die nodig zijn om de strategische doelstellingen te bereiken. Houd rekening met markttrends, technologische ontwikkelingen en best practices in de juridische sector.

Ontwerp het TOM: Ontwikkel een gedetailleerd raamwerk dat de gewenste toekomstige staat van de juridische functie beschrijft. Dit omvat onder meer de organisatiestructuur, processen, technologieën en rollen. Definieer ook prestatie-indicatoren om de voortgang te meten.

Communiceer en betrek belanghebbenden: Communiceer de ontwikkeling van het Legal TOM aan alle relevante belanghebbenden, zoals het management, de juridische afdeling en andere afdelingen binnen de organisatie. Betrek hen bij het proces en verzamel feedback om ervoor te zorgen dat het TOM breed gedragen wordt.

Implementeer en monitor: Implementeer het Legal TOM stap voor stap en bewaak de voortgang. Zorg voor een goede verandermanagementaanpak om weerstand tegen verandering te minimaliseren en de acceptatie te vergroten. Monitor de prestaties en pas het TOM indien nodig aan op basis van evaluaties en feedback.

Continue verbetering: Streef naar continue verbetering van het Legal TOM. Blijf relevante trends en ontwikkelingen in de juridische sector volgen en pas het TOM aan om te blijven voldoen aan de veranderende behoeften van de organisatie.

Door een Legal TOM te ontwikkelen, kan een organisatie de juridische functie optimaliseren en afstemmen op de strategische doelstellingen. Het helpt bij het efficiënter inzetten van middelen, het verbeteren van de samenwerking en het leveren van waarde aan de organisatie als geheel.

Previous Story

Veranderingsmanagement voor de juridische functie

Next Story

Legal Operations strategie

Latest from Legal Function