//

Het vaststellen van meetbare prestatie-indicatoren (KPI’s) om de effectiviteit en waarde van de juridische operaties te meten

Het vaststellen van meetbare prestatie-indicatoren (KPI’s) is een belangrijk onderdeel van het meten van de effectiviteit en waarde van juridische operaties. Hier zijn enkele voorbeelden van KPI’s die kunnen worden gebruikt:

Doorlooptijd: Het meten van de tijd die nodig is om juridische taken of processen af te ronden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de tijd die nodig is om contracten goed te keuren, geschillen af te wikkelen of juridische adviezen te verstrekken. Het doel is om de efficiëntie te verbeteren door de doorlooptijden te verkorten.

Kostenbeheersing: Het monitoren van de kosten die worden gemaakt in verband met juridische operaties. Dit kan betrekking hebben op interne juridische kosten, externe juridische uitgaven (bijvoorbeeld advocatenhonoraria) en gerechtelijke kosten. Het doel is om de kosten te optimaliseren en waar mogelijk kostenbesparingen te realiseren.

Klanttevredenheid: Het meten van de tevredenheid van interne klanten (bijvoorbeeld andere afdelingen binnen de organisatie) of externe klanten (bijvoorbeeld cliënten van een advocatenkantoor) met de juridische dienstverlening. Dit kan worden gedaan aan de hand van enquêtes, feedbackmechanismen of andere feedbackinstrumenten.

Nalevingsniveaus: Het evalueren van de mate waarin de organisatie voldoet aan juridische vereisten, regelgeving en normen. Dit kan onder meer betrekking hebben op naleving van wet- en regelgeving, interne beleidslijnen en ethische normen. Het doel is om de naleving te verbeteren en risico’s te verminderen.

Caseloadmanagement: Het bijhouden van het aantal lopende zaken of juridische dossiers en het beheer van de werklast. Dit kan bijvoorbeeld worden gemeten aan de hand van het aantal nieuwe zaken per periode, de doorlooptijd van zaken en de verdeling van werklast binnen het juridische team.

Het is belangrijk om KPI’s te selecteren die relevant zijn voor de specifieke doelstellingen en behoeften van de juridische operaties. KPI’s moeten meetbaar, specifiek, haalbaar en relevant zijn, zodat ze kunnen dienen als waardevolle indicatoren voor het meten en verbeteren van de prestaties van juridische operaties.

Previous Story

Het identificeren en implementeren van strategieën, processen en technologieën om de efficiëntie, effectiviteit en waarde van de juridische operaties te verbeteren

Next Story

Welke bijdrage levert het Legal Target Operating Model (TOM) aan de transformatie van de juridische functie?

Latest from Legal Function