Wanneer het onderzoek is afgerond, kan de officier van justitie besluiten een verdachte te vervolgen. In dat geval krijgt de verdachte een bericht van dagvaarding en beschuldiging, waarin de precieze aanklacht en zijn rechten worden vermeld. Daarin staat ook wanneer en waar de rechtbank de zaak zal behandelen. Het openbaar ministerie kan ook besluiten om niet te vervolgen, bijvoorbeeld als er onvoldoende bewijs is tegen de verdachte.

Previous Story

U heeft een dagvaarding ontvangen, wat nu?

Next Story

Veroordeling

Latest from Legal Knowledge Tools

Towards Netto Zero

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor…

ESG-rapportage

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor…

CSRD compliance

Compliance met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) houdt in dat organisaties voldoen aan de rapportagevereisten…