Bestuursrechtelijke thema’s

Als een overheidsbesluit gevolgen voor u heeft, kan MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN u helpen. Hij adviseert en begeleid u bij een breed scala aan bestuursrechtelijke thema’s:

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN heeft brede kennis van de politieke en bestuurlijke omgeving en de juridische context daarvan. De advocaat heeft gevoel voor politieke verhoudingen tussen bijvoorbeeld een college van B&W en de gemeenteraad of Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Dit komt het bewerkstelligen van overeenstemming tussen de belanghebbende en de overheid dan ook ten goede. Door het regelmatig voeren van procedures kan de advocaat de standpunten van zowel de overheid als de belanghebbende als geen ander bij de rechter uitdragen.

Previous Story

Reguliere Strafzaken

Next Story

Actieve bemoeienis van de overheid

Latest from Bestuursrecht | Overzicht