Bestuursrechtelijke thema’s

Als een overheidsbesluit gevolgen voor u heeft, kan Mr. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M.,ESQ) u helpen. Hij adviseert en begeleidt u bij een breed scala aan bestuursrechtelijke thema’s:

 • Arbeidsmigrantenhuisvesting
 • Besluiten, regelgeving en beleid
 • Bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures
 • Bodemverontreiniging
 • Energierecht
 • Grensgebied publiek en privaatrecht
 • Handhaving
 • Intentieovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten en anterieure overeenkomsten
 • Milieurecht
 • Onteigeningen en gedoogplichten
 • Openbaarheid van bestuur (Wob)
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Projectontwikkeling
 • Ruimtelijke ordening
 • Schaarse rechten
 • Vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen
 • Warmterecht en de Warmtewet
 • Waterrecht
 • Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Mr. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M.,ESQ) heeft een brede kennis van de politieke en bestuurlijke omgeving en de juridische context daarvan. Hij heeft gevoel voor de politieke verhoudingen tussen bijvoorbeeld een college van B&W en de gemeenteraad of het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Dit is gunstig voor het bereiken van overeenstemming tussen de belanghebbende en het gemeentebestuur. Er wordt veelvuldig geprocedeerd en daarom is de advocaat als geen ander in staat om de standpunten van zowel de overheid als de belanghebbende bij de rechter naar voren te brengen.

Previous Story

Reguliere Strafzaken

Next Story

Actieve bemoeienis van de overheid

Latest from Bestuursrecht | Overzicht