Actieve bemoeienis van de overheid

Actieve bemoeienis van de overheid in het bestuursrecht verwijst naar de situatie waarin overheidsinstanties actief betrokken zijn bij bepaalde activiteiten, situaties, of processen die invloed hebben op burgers, bedrijven of andere rechtspersonen. Dit kan variëren van het verstrekken van vergunningen en subsidies…

Lees verder

Bestuursrechtelijke thema’s

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN heeft brede kennis van de politieke en bestuurlijke omgeving en de juridische context daarvan. De advocaat heeft gevoel voor politieke verhoudingen tussen bijvoorbeeld een college van B&W en de gemeenteraad of Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Dit…

Lees verder