/

Proportionaliteit en subsidiariteit

Bij de toepassing van de bevoegdheden gelden altijd de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Previous Story

Karakter van openbare orde-bevoegdheden

Next Story

Locoburgemeester als volwaardige vervanger

Latest from Legal Knowledge Tools

Towards Netto Zero

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor…

ESG-rapportage

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor…

CSRD compliance

Compliance met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) houdt in dat organisaties voldoen aan de rapportagevereisten…