Sociale doelstellingen

Naast zijn juridische mandaat streeft Van Leeuwen Law Firm naar een positieve sociale impact. Door pro bono werk, gemeenschapsprojecten en filantropische initiatieven wil het kantoor dringende sociale kwesties aanpakken en gemarginaliseerde gemeenschappen versterken. Van Leeuwen Law Firm is vastbesloten om haar maatschappelijke…

Lees verder

Transport

Van Leeuwen Law Firm erkent het belang van duurzame transportpraktijken. Het kantoor streeft ernaar zijn ecologische voetafdruk in verband met transport te verkleinen door te investeren in elektrische voertuigen, carpoolinitiatieven te ondersteunen en alternatieve vervoerswijzen te bevorderen. Van Leeuwen Law Firm bevordert…

Lees verder

Gebouw, energie en leveranciers

Als hoeders van het milieu is Van Leeuwen Law Firm zich bewust van zijn verantwoordelijkheid om zijn ecologische voetafdruk te minimaliseren. Het kantoor verbindt zich ertoe zijn milieu-impact te verminderen door duurzame bouwpraktijken, energie-efficiënte operaties en verantwoorde inkoop van leveranciers te prioriteren.…

Lees verder

Communicatie en informatica

In het digitale tijdperk zijn effectieve communicatie en het benutten van informatie- en communicatietechnologieën van vitaal belang. Van Leeuwen erkent het potentieel van technologie om efficiëntie, toegankelijkheid en duurzaamheid in de juridische praktijk te verbeteren. Door digitale platforms te benutten en digitale…

Lees verder

Diversiteit, gelijkheid & inclusiviteit

Van Leeuwen Law Firm omarmt diversiteit als een hoeksteen van zijn organisatiecultuur. Het begrijpt dat diverse perspectieven innovatie voeden en besluitvorming verrijken. Het kantoor zet zich in voor het bevorderen van gelijke kansen en het creëren van een inclusieve omgeving waarin elke…

Lees verder

Relatie met cliënten

In het hart van de ethiek van Van Leeuwen ligt een diep respect voor de relatie met cliënten. Het kantoor erkent dat vertrouwen en integriteit de kern vormen van juridische praktijk en verbindt zich ertoe om de betrokkenheid bij cliënten te verdiepen.…

Lees verder