Marketing & Data

Marketing & Data verwijst naar het snijvlak van marketingpraktijken en gegevensbeheer binnen het domein van Privacy, Data & Cybersecurity. Het omvat strategieën, technologieën en juridische kaders die de verzameling, verwerking en gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden reguleren, met naleving van privacyregelgeving. Effectieve…

Lees verder
/

Verwerkingsverantwoordelijke (VV) en verantwoordelijkheden onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De verwerkingsverantwoordelijke (VV) onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de entiteit die de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Dit kan een individu, een bedrijf, een organisatie of een andere entiteit zijn die beslist hoe en waarom persoonsgegevens…

Lees verder
/

Gegevensverwerker (GV) en verantwoordelijkheden onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Gegevensverwerker (GV) onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een entiteit die persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke (VV). Dit kan een aparte organisatie, een derde partij dienstverlener of een interne afdeling binnen dezelfde organisatie zijn. De verantwoordelijkheden van een Gegevensverwerker omvatten…

Lees verder

Nieuwe Digitale Producten & Data

De ontwikkeling van nieuwe digitale producten en bedrijfsmodellen is essentieel in het huidige technologische landschap. Deze innovaties moeten echter voldoen aan de principes van privacy by design, waarbij gegevensbescherming vanaf het begin wordt geïntegreerd. Dit omvat het opzetten en ondersteunen van gegevensbeschermings-…

Lees verder

Gegevensexport

Gegevensexport, of grensoverschrijdende gegevensoverdracht, verwijst naar de verplaatsing van persoonsgegevens van het ene land naar het andere. Dit proces is cruciaal in een geglobaliseerde economie waar bedrijven vaak in meerdere jurisdicties opereren. Het roept echter ook aanzienlijke privacy- en beveiligingsproblemen op, aangezien…

Lees verder