Interne Onderzoeken

Interne Onderzoeken verwijzen naar het proces waarbij een organisatie, bedrijf of instelling een diepgaand onderzoek uitvoert naar mogelijke onregelmatigheden, schendingen van beleid, wangedrag, fraude, of andere problemen die zich binnen de organisatie hebben voorgedaan.…

Lees verder

White-Collar Criminal Defence

White-collar criminal defense (verdediging bij witteboordencriminaliteit) verwijst naar de juridische praktijk die gericht is op het verdedigen van personen of organisaties die worden beschuldigd van financiële misdrijven, fraude, corruptie en andere niet-gewelddadige misdrijven die meestal worden geassocieerd met professionals en mensen in…

Lees verder