Het risicogebied geld beoogt de maatschappelijke risico’s in kaart te brengen die zich voor kunnen doen indien men in een functie of bezigheid de beschikking heeft over geld. Onder dit risicogebied valt het omgaan met contante en/ of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren en het hebben van budgetbevoegdheden.

Bij dit risicogebied wordt gescreend op onder andere het risico van diefstal en verduistering. Verder bestaat het risico van vervalsen en het risico van witwassen.

Previous Story

Informatie

Next Story

Goederen

Latest from Knowledge Sharing