Gedragscode

Integriteit is de basisnorm voor elke medewerker en manager, maar ook een van de hoekstenen tot het voorkomen van fraude. Een gedragscode stimuleert integer gedrag en voorkomt daarmee niet-integer gedrag. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan u helpen om dit referentiekader op te stellen voor uw (corporate) organisatie, waarmee u duidelijk afspraken en mogelijke sancties vastlegt.

Previous Story

Beleid en richtlijnen

Next Story

Toegangsbeheer en functiescheiding

Latest from Fraudepreventie

Ad hoc training

VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING is perfect geplaatst om uw medewerkers de nieuwste trends

Reactie-plan

(Corporate) Organisaties zonder reactie-plan kunnen fraudes en misdragingen minder goed ondervangen. Zij zullen op het ogenblik