Process mining

Een vooraf duidelijk gedefinieerd en wel doordacht proces levert minder mogelijkheid op tot fraude. Het is pas wanneer dit proces niet gevolgd wordt, dat deze afwijkingen fraudemogelijkheden laten. Ervaring leert ons dat niet iedereen de processen volgt zoals vooropgesteld en de controle er niet steeds consequent op gebeurt. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING heeft de tools om uw procesdata op dusdanige manier te analyseren dat zij op een vlotte manier de afwijkende paden, die een opening laten naar fraudes, kunnen opsporen en laten bijsturen.

Previous Story

Ad hoc training

Next Story

Proactive data analysis

Latest from Fraudedetectie

Belangenconflicten

In deze tijden van globalisering is het nog belangrijker geworden om te weten met wie u

Proactive data analysis

Een van de meest voorkomende bedrijfsfraudes is de facturatiefraude. Iets wat enkel kan plaatsvinden door slecht