Belangenconflicten

In deze tijden van globalisering is het nog belangrijker geworden om te weten met wie u zaken doet. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan voor u verdere onderzoeken doen naar (corporate) organisaties waarmee u zaken doet.

Previous Story

Proactive data analysis

Next Story

Corruptie Onderzoeken

Latest from Fraudedetectie

Proactive data analysis

Een van de meest voorkomende bedrijfsfraudes is de facturatiefraude. Iets wat enkel kan plaatsvinden door slecht

Process mining

Een vooraf duidelijk gedefinieerd en wel doordacht proces levert minder mogelijkheid op tot fraude. Het is