/

Vervalsing van financiële rapporten

Fraude in de financiële rapportering is niet de meest voorkomende, maar leidt tot de grootste verliezen voor uw (corporate) organisatie. Er zijn heel wat vervalsingsmogelijkheden binnen deze financiële rapportering, met name een over- of onderschatting van de boekhoudkundige posten. VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » beschikt over een ruime ervaring in het identificeren van dit type fraude en in het formuleren van aanbevelingen om dergelijke vorm van fraude in de toekomst te beperken.

Previous Story

Misbruik en diefstal van bedrijfsgoederen

Next Story

Forensische technologie

Latest from Forensic Services

Corruptie Onderzoeken

Belangenvermenging, omkoping en afpersing zijn de meest voorkomende vormen binnen corruptie. Het is een vorm van…