/

Proactive data analysis

Een van de meest voorkomende bedrijfsfraudes is de facturatiefraude. Iets wat enkel kan plaatsvinden door slecht beheer of wijzigen van de masterdata van uw leveranciers. VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » kan deze data analyseren zodat verdachte gegevens of wijzigingen aan het licht komen.

VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » kan ook uw transactiedata, die uw aan- en verkopen, inkomsten en uitgaven registreert, dieper analyseren zodat de anomalieën aan het licht komen.

Previous Story

Process mining

Next Story

Belangenconflicten

Latest from Forensic Services