/

Corruptie Onderzoeken

Belangenvermenging, omkoping en afpersing zijn de meest voorkomende vormen binnen corruptie. Het is een vorm van fraude die sterk weegt op het vertrouwen in casu de positie die de betreffende medewerker kreeg van de (corporate) organisatie. Het oplossen van dit type fraudegevallen vereist specifieke analysetechnieken. Bovendien formuleert VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » aanbevelingen om dergelijke vorm van fraude in de toekomst te voorkomen.

Previous Story

Belangenconflicten

Next Story

Misbruik en diefstal van bedrijfsgoederen

Latest from Forensic Services