“Computer forensics” verwijst naar het proces van het verzamelen, analyseren en interpreteren van digitale informatie om bewijsmateriaal te identificeren en te presenteren dat relevant is voor strafrechtelijke of civiele juridische zaken. Het omvat het onderzoeken van digitale apparaten, systemen en netwerken om gegevens te achterhalen, fraude of misbruik op te sporen en de oorzaak van technische problemen te achterhalen.

Enkele aspecten van computer forensics zijn onder andere:

  1. Digitale Gegevensverzameling: Het verzamelen van digitale gegevens van computers, mobiele apparaten, servers en andere digitale opslagmedia.

  2. Gegevensanalyse: Het analyseren van verzamelde gegevens om bewijsmateriaal te identificeren, zoals bestanden, e-mails, chatgesprekken en andere digitale sporen.

  3. Herstel van Verwijderde Gegevens: Het herstellen van gegevens die mogelijk zijn verwijderd of verborgen.

  4. Forensische Beeldvorming: Het maken van exacte kopieën (forensische beelden) van digitale apparaten om originele gegevens te behouden en te analyseren.

  5. Tijdsynchronisatie en Authenticiteit: Het vaststellen van de tijdstempels van digitale gegevens en het controleren van hun echtheid.

  6. Keten van Bewijsvoering: Het volgen van strikte procedures om de integriteit en legaliteit van bewijsmateriaal te waarborgen.

  7. Digitale Forensische Rapportage: Het opstellen van rapporten die de bevindingen, methodologie en interpretatie van het verzamelde bewijs uitleggen.

Computer forensics wordt gebruikt door rechtshandhavingsinstanties, advocatenkantoren, bedrijven en organisaties om digitale bewijzen te verzamelen en te presenteren in rechtszaken, maar ook om cybercriminaliteit op te sporen en te voorkomen. Het is een cruciale discipline om digitale informatie te beschermen, fraude te bestrijden en rechtvaardigheid te waarborgen in het digitale tijdperk.

Previous Story

Forensische ondersteuning bij juridische procedures en advies bij geschillenoplossing

Next Story

Geschillenbeslechting

Latest from Forensic & Investigation Services

Fraude risicobeheer

"Fraude risicobeheer" verwijst naar het proces binnen een organisatie om potentiële frauduleuze activiteiten te identificeren, te…

Klokkenluidersdienst

Een "Whistleblowing service" (klokkenluidersdienst) is een mechanisme dat door organisaties wordt ingezet om medewerkers en belanghebbenden…