Alle werkgevers hebben de wettelijke verplichting om de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers op het werk te beschermen.

VAN LEEUWEN LAW FIRM deelt best practices, kennis en expertise met werkgevers over het bieden van een veilige werkomgeving voor de werknemers. Het kantoor volgt de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het welzijnsrecht nauwgezet op.

VAN LEEUWEN LAW FIRM helpt (corporate) organisaties om te voldoen aan de regelgeving inzake welzijn op het werk en staat hen bij bij het opstellen en implementeren van gezondheidspolicy’s (alcohol en drugs op het werk, stress, pesterijen, intimidatie), met risicobeoordelingen, met compliance audits en in het geval van inspecties en onderzoeken uitgevoerd door de autoriteiten/inspectiediensten. 

VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert over gezondheidsgerelateerde kwesties: 
•    management van absenteïsme en arbeidsongeschiktheid;
•    psychosociale risico’s, pesten en seksueel ongewenst gedrag op het werk;
•    medische compliance en compliance op het gebied van gezondheid en veiligheid;
•    controlegeneeskunde/medische inspectie;
•    re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers en terugkeer naar het werk;
•    arbeidsongevallen en aansprakelijkheid voor schade;
•    beëindiging van de arbeidsovereenkomst en arbeidsongeschiktheid;
•    medisch dossier en gegevensbeschermingsmanagement;
•    discriminatie;
•    de juridische positie van preventieadviseurs.

VAN LEEUWEN LAW FIRM ondersteunt externe diensten voor preventie en bescherming op het werk bij de juridische positie van hun preventieadviseurs, aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen, medische compliance en screening van samenwerkingsrelaties met (corporate) organisaties. 

Daarnaast vertegenwoordigt VAN LEEUWEN LAW FIRM werkgevers en diensten voor preventie en bescherming op het werk in het kader van burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolgingen van vermeende inbreuken op het welzijnsrecht.

Previous Story

Health

Next Story

Gezondheidszorg

Latest from Gezondheid | Gerelateerde Expertises

Health

Zorgverleners, zoals ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, zorgnetwerken, bejaardentehuizen en medische onderzoekscentra zijn onderhevig aan constante uitdagingen op het…