Hernieuwbare energie

De structuur van de Nederlandse energiemarkt is getransformeerd van een gesloten, monopolistische en nationale markt met een publiek karakter naar een open Europese en internationale handelsmarkt, met spelers op meerdere niveaus, waarin hernieuwbare energieprojecten en de ondersteuning ervan steeds belangrijker worden.

De “hernieuwbare” stempel is overal te vinden: van zonne- en windprojecten (onshore en offshore), biomassa, biobrandstoffen en warmtekrachtkoppelingsprojecten, groene subsidies, groene stroom en warmtekrachtkoppelingscertificaten, tot energie-efficiëntie en energiebesparing in gebouwen en machines.

Previous Story

Energieregulering

Next Story

Emissiehandelssystemen en klimaatverandering

Latest from Energie | Gerelateerde Expertises

Energiecontracten

VAN LEEUWEN LAW FIRM helpt u bij het opstellen, herzien en onderhandelen van specifieke volwaardige energiecontracten,…

Energiegeschillenbeslechting

Geschillenbeslechting in de Nederlands energiesector vereist een sterkte in verschillende rechtstakken, gaande van commercieel (contracten)recht tot…

Energieregulering

Het is van belang dat zowel de marktpartijen als de overheidsinstanties en -bedrijven zich kunnen verzekeren…