Als bedrijfsjurist, (Chief) Compliance Officer, advocaat of Data Protection Officer (of mogelijk als lid van het ondersteunend personeel), wordt u vaak geconfronteerd met situaties waarin onmiddellijke opvolging en bijstand van een externe advocaat vereist is.

Denk daarbij aan:

  • uw organisatie maakt het voorwerp uit van een onaangekondigd bedrijfsbezoek door een toezichthoudende autoriteit, de zgn. ‘dawn raid’, en u hebt behoefte aan onmiddellijke rechtsbijstand (ter plaatse);
  • via haar meldingskanaal voor klokkenluiders, werd uw organisatie op de hoogte gesteld van ernstige vermoedens van fraude, waardoor zij het risico loopt op mogelijke reputatie- of andere schade en behoefte heeft aan onmiddellijke rechtsbijstand van een extern advocaat op het vlak van interne onderzoeken;
  • uw organisatie is het slachtoffer geworden van een cyberaanval, waardoor haar netwerksystemen buiten werking werden gesteld en/of haar activiteiten ernstig werden verstoord; u hebt dan ook nood aan een externe advocaat voor de nodige respons-maatregelen bij gegevensinbreuk; of
  • uw organisatie werd het slachtoffer van een gegevensinbreuk, waarvan melding dient te worden gemaakt aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (Dutch DPA) binnen de 72 uur, en mogelijk ook aan de eigenaars van de betrokken persoonsgegevens.

Neem contact op met de Integrity & Compliance Hotline. De Integrity & Compliance Hotline is een professionele 24/7/365 hotline via welke (potentiële) cliënten telefonisch contact kunnen opnemen om zich te verzekeren van onmiddellijke bijstand door VAN LEEUWEN LAW FIRM.

Previous Story

Toewijding aan Sociaal

Next Story

Relatie met cliënten