/

EU-taxonomie

De EU-taxonomie, voluit de EU-verordening betreffende de vaststelling van een EU-taxonomie voor milieuduurzaamheid, is een Europese wetgeving die tot doel heeft een gemeenschappelijke classificatie te verschaffen voor welke economische activiteiten als milieuvriendelijk of "groen" kunnen worden beschouwd. De EU-taxonomie is ontwikkeld als…

Lees verder
//

EU Green Deal

De Europese Green Deal (Europese Groene Deal) is een ambitieus beleidsinitiatief van de Europese Unie (EU) dat tot doel heeft Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Het is een brede strategie die gericht is op het transformeren van de EU in een…

Lees verder
/

Data protection and privacy

Dataprotectie en privacy zijn essentiële onderdelen van cybersecurity. Hier is een overzicht van elk van deze componenten: Dataprotectie: Dataprotectie heeft betrekking op het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens. Het omvat maatregelen om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang…

Lees verder
1 2 3 4 5 28