Privacy en Juridische Informatie

Identificatieplicht (WWFT)

In het kader van de strijd tegen het witwassen van criminele gelden en het financieren van terrorisme geldt voor dienstverlening door onder andere notarissen, advocaten, belastingadviseurs de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet implementeert de EU Richtlijn 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Op grond van deze wet dienen de hiervoor bedoelde adviseurs, de cliënt te identificeren voordat zij een zakelijke relatie aangaan. Binnenlandse rechtspersonen kunnen worden geïdentificeerd met behulp

Read More

Algemene Voorwaarden

§1 Definities §1.1. VAN LEEUWEN LAW FIRM (I.L.A.C. ADVOCATUUR EN CONSULTANCY B.V.): een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen (“VAN LEEUWEN LAW FIRM”). §1.2.Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan VAN LEEUWEN LAW FIRM opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden. §1.3. Honorarium: de financiële vergoeding die de cliënt is verschuldigd aan VAN LEEUWEN LAW FIRM voor werkzaamheden die VAN LEEUWEN LAW FIRM verricht op grond van de overeenkomst van opdracht exclusief omzetbelasting (btw) en verschotten. §1.4. Verschotten: alle kosten die VAN LEEUWEN LAW FIRM maakt bij de uitvoering van de opdracht waaronder, maar

Read More

Klachtenregeling

Artikel 1 BegripsbepalingenIn deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:• klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde en klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;• klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;• klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht; Artikel 2 Toepassingsbereik1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen

Read More

Disclaimer

What this disclaimer coversThis disclaimer applies to all visits to and use of this website, and to all information, recommendations and services that VAN LEEUWEN LAW FIRM provides to you on this website (“Information”). Information and liabilityThe Information is for general purposes only and does not constitute advice. VAN LEEUWEN LAW FIRM is not liable for any damage resulting from the use of Information on the website. This includes damage caused by viruses or any inaccuracy or incompleteness of the Information, unless the damage is caused by any wilful misconduct or negligence on VAN LEEUWEN LAW FIRM’s part. VAN LEEUWEN

Read More

Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaat heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Mr. Bas A.S. van Leeuwen staat geregistreerd op: Hoofdrechtsgebied: Algemene praktijk, subrechtsgebieden: Bestuursrecht, Burgerlijk recht en Strafrecht; Hoofdrechtsgebied: Strafrecht, subrechtsgebieden: Financieel economisch strafrecht, Fiscaal strafrecht en Milieu strafrecht; en Hoofdrechtsgebied: Personen- en Familierecht, subrechtsgebieden: Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Read More

Legal Information

VAN LEEUWEN LAW FIRMMaliesingel 23581 BA Utrecht-CityThe Netherlands Telephone +31 (0) 85 06 07 520Fax +31 (0) 30 605 15 51E-mail info@vanleeuwenlawfirm.eu Chamber of Commerce: 68274491VAT-number: NL857370844B01 MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN, attorney at law, is registered with Nederlandse Orde van Advocaten (The Dutch Bar Association). By Dutch law, law firms have to verify the identity of clients, in certain situations, before accepting an assignment and report unusual transactions to a central authority. Please ask MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN, attorney at law, if you have questions on this law. See also the Dutch website of Bureau Financieel Toezicht. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN, attorney

Read More

Privacy and Cookiestatement

Wij zetten ons in om de privacy van onze cliënten, potentiële cliënten, leveranciers, sollicitanten en bezoekers van www.vanleeuwenlawfirm.eu, www.vanleeuwenlawfirm.nl, www.basvanleeuwen-advocaat.nl, www.basvanleeuwen-attorney.nl, www.basvanleeuwen-avocat.nl, www.basvanleeuwen-avukat.nl, www.basvanleeuwen-adwokat.nl (de Website) te beschermen. Gelieve volgende verklaring (het Privacybeleid) te lezen om te begrijpen hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Verwijzingen naar Persoonsgegevens in dit Privacybeleid verwijzen naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (elk een Betrokkene).  Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op bovenstaande datum en kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, dus gelieve het regelmatig te controleren. Iedere belangrijke wijziging van het Privacybeleid zal duidelijk worden gemeld op de

Read More