/

Belangenconflicten

In deze tijden van globalisering is het nog belangrijker geworden om te weten met wie u zaken doet. VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » kan voor u verdere onderzoeken doen naar (corporate) organisaties waarmee u zaken doet.…

Lees verder
/

Proactive data analysis

Een van de meest voorkomende bedrijfsfraudes is de facturatiefraude. Iets wat enkel kan plaatsvinden door slecht beheer of wijzigen van de masterdata van uw leveranciers. VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » kan deze data analyseren zodat verdachte gegevens of…

Lees verder
/

Process mining

Een vooraf duidelijk gedefinieerd en wel doordacht proces levert minder mogelijkheid op tot fraude. Het is pas wanneer dit proces niet gevolgd wordt, dat deze afwijkingen fraudemogelijkheden laten. Ervaring leert ons dat niet iedereen de processen volgt zoals vooropgesteld en de controle…

Lees verder