Reputatiemanagement | Overzicht

Reputatiemanagement

Het bovenstaande maakt duidelijk, dat Reputatiemanagement op internet steeds belangrijker wordt voor zowel particulieren als bedrijven. Reputatiemanagement is een krachtige tool voor het regisseren van iemands imago op internet. Het is een strategie waarmee iemand op een heel praktische manier aan positieve online reputatie werkt en negatieve associaties zoveel mogelijk probeert te vermijden.

Read More

Online Reputatie

Iemands reputatie is iets wat zich niet alleen in real life, maar ook online afspeelt. Door iemands LINKEDIN-profiel., de zoekresultaten in GOOGLE, iemands eigen website, iemands facebook-activiteiten en iemands berichten op andere sociale media vormen mensen zich een beeld van een individu: van iemands persoonlijke eigenschappen, de kwaliteit van iemands werk, iemands betrokkenheid bij ontwikkeling in zijn/haar vakgebied en veel andere aspecten die belangrijk zijn bij sollicitaties en de werving van nieuwe klanten.

Read More

Reputatie

Dit is anders bij de term reputatie. Iemands reputatie wordt gevormd door de buitenwereld op basis van de informatie die zij tot zich krijgen. Bij voorkeur komt iemands identiteit overeen met iemands reputatie. Bij mensen die het individu in kwestie kennen, zal dat eerder het geval zijn. Daarentegen bij mensen die verder van het individu afstaan, wordt de beeldvorming over het individu vaak gebaseerd op zeer beperkte informatie. Zij krijgen een bepaald beeld over het individu door alles wat ze over het individu zien, horen en lezen. Zo kan iemands reputatie verschillend zijn bij verschillende mensen. Die algehele indruk is dus iemands reputatie.

Read More

Identiteit

Iemands identiteit wordt gevormd door wie men is, wat men doet, de normen en waarden waarvoor men staat, hoe men zich kleedt en op welke wijze men zich gedraagt, en hoe men over diverse onderwerpen denkt en zich uit. Al deze zaken bij elkaar opgeteld vormen iemands identiteit. Het is een neutraal begrip, waarbij positieve of negatieve associaties van anderen geen rol spelen.

Read More