/

Verzekeringfraude

Verzekeringsfraude verwijst naar illegale, bedrieglijke of misleidende handelingen gerelateerd aan verzekeringspolissen, claims of andere verzekeringsgerelateerde processen. Dit omvat verschillende vormen van fraude, zoals het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie bij het afsluiten van een polis, het overdrijven van verlies of schade bij…

Lees verder
/

Kredietfraude

Kredietfraude verwijst naar illegale, bedrieglijke of misleidende handelingen met betrekking tot het verkrijgen, beheren of gebruiken van kredietfaciliteiten. Dit omvat diverse vormen van fraude, zoals het verstrekken van valse informatie over financiële status, identiteit, kredietgeschiedenis of andere relevante factoren om goedkeuring voor…

Lees verder
/

Hypotheekfraude

Hypotheekfraude verwijst naar het illegale, bedrieglijke of misleidende gedrag dat betrokken is bij het verkrijgen of verstrekken van een hypotheeklening. Dit omvat verschillende vormen van fraude, zoals het verstrekken van valse informatie over inkomen, werkgelegenheid, schulden of eigendommen om in aanmerking te…

Lees verder

Leveranciersfraude

Leveranciersfraude verwijst naar misleidende of onwettige activiteiten gepleegd door leveranciers of aannemers, gericht op het verkrijgen van financieel gewin via frauduleuze middelen. Dit type financiële criminaliteit omvat verschillende bedrieglijke praktijken, zoals het in rekening brengen van goederen of diensten die niet zijn…

Lees verder

CEO-Fraude

CEO-fraude, ook wel bekend als bedrijfsfraude via e-mail (BEC) of fraude met e-mailaccounts (EAC), is een vorm van financiële criminaliteit waarbij daders zich voordoen als hooggeplaatste leidinggevenden binnen een organisatie om medewerkers, klanten of leveranciers te misleiden tot het doen van frauduleuze…

Lees verder

Factuurfraude

Factuurfraude omvat het manipuleren of fabriceren van facturen voor onrechtmatige doeleinden, wat vaak resulteert in financiële verliezen voor bedrijven of individuen. Dit type financiële misdaad omvat verschillende misleidende praktijken, zoals het maken van valse facturen, het wijzigen van legitieme facturen of het…

Lees verder

Misleidende bedrijfspraktijken

Misleidende bedrijfspraktijken verwijzen naar onethische of frauduleuze activiteiten die door bedrijven worden ondernomen om consumenten, concurrenten of andere belanghebbenden te misleiden voor financieel gewin of concurrentievoordeel. Deze praktijken kunnen verschillende vormen aannemen, zoals misleidende reclame, bedrieglijke marketingtactieken, misleidende prijsstrategieën of verkeerde voorstelling…

Lees verder

Insider trading

Insider trading verwijst naar de illegale praktijk van het verhandelen van effecten of aandelen op basis van niet-openbare, materiële informatie over het bedrijf of zijn effecten. Deze bevoorrechte informatie wordt meestal gehouden door bedrijfsinsiders, zoals leidinggevenden, directeuren of werknemers, die toegang hebben…

Lees verder

Corporate Crime Offence (CCO)

Corporate Crime Offence (CCO) verwijst naar strafbare feiten gepleegd door bedrijven of andere rechtspersonen, in plaats van individuen, binnen de jurisdictie van Nederland en de Europese Unie. Deze overtredingen omvatten typisch frauduleuze activiteiten, corruptie, witwassen van geld, belastingontduiking, marktmanipulatie, milieuovertredingen en schendingen…

Lees verder
1 2 3