Overzicht

Preventieve maatregelen kunnen een groot stuk ondervangen maar niet altijd alles tijdig opvangen. Vandaar is er een noodzaak om fouten, misdragingen en fraude te detecteren voor ze een te grote vorm aannemen of erger nog, een norm of cultuur worden. VAN LEEUWEN LAW FIRM – FORENSIC AUDITING & INTEGRITY SERVICES doet een integrale aanpak van zowel de masterdata, procesgerichte data als van de transactiedata. De dienstverlening bestaat hierbij uit process mining en proactieve data-analyse

Gerelateerde expertises

Process mining

Een vooraf duidelijk gedefinieerd en wel doordacht proces levert minder mogelijkheid op tot fraude. Het is pas wanneer dit proces niet gevolgd wordt, dat deze afwijkingen fraudemogelijkheden laten. Ervaring leert ons dat niet iedereen de processen volgt zoals vooropgesteld en de controle er niet steeds consequent op gebeurt. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING heeft de tools om uw

More

Proactive data analysis

Een van de meest voorkomende bedrijfsfraudes is de facturatiefraude. Iets wat enkel kan plaatsvinden door slecht beheer of wijzigen van de masterdata van uw leveranciers. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan deze data analyseren zodat verdachte gegevens of wijzigingen aan het licht komen. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan ook uw transactiedata, die uw aan- en

More

Belangenconflicten

In deze tijden van globalisering is het nog belangrijker geworden om te weten met wie u zaken doet. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan voor u verdere onderzoeken doen naar (corporate) organisaties waarmee u zaken doet.

More
Previous Story

Fraudepreventie

Next Story

Fraudeonderzoeken

Latest from Forensic Auditing | Overzicht

Fraudeonderzoeken

Wanneer er zich effectief een fraudegeval heeft voorgedaan binnen uw (corporate) organisatie, dient u onmiddellijk op

Fraudepreventie

Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op fraude wanneer deze zich reeds heeft