Prawo karne

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach karnych. Adwokat Bas van Leeuwen czuwa nad zabezpieczeniem procesowych uprawnień Klienta i aktywnie działa na każdym etapie postępowania. Intensywna praca obrońcy lub pełnomocnika w toku czynności wykonywanych przez Policję lub Prokuraturę jest bardzo ważna z punktu widzenia ochrony interesu Klienta.

Kancelaria specjalizuje się w zakresie:

 • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • przestępstw przeciwko mieniu
 • przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych
 • przestępstw skarbowych

Zapewniamy pomoc na etapie postępowania wykonawczego:

 • odroczenie wykonania kary
 • przerwa w karze
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie

Wspieramy swoich Klientów w sprawach takich jak uzyskiwanie od Skarbu Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie.

Świadczymy usługi na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i reprezentujemy pokrzywdzonego w procesie karnym. Usługi dla osób pokrzywdzonych obejmują między innymi:

 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • prywatny akt oskarżenia
 • subsydiarny akt oskarżenia

Współpracujemy ze sprawdzonymi biurami detektywistycznymi oraz z rzeczoznawcami i biegłymi.

Previous Story

Prawo rodzinne

Next Story

Specjalizacje

Latest from Specjalizacje

Prawo rodzinne

Jak napisać pozew o rozwód? Jak uzyskać alimenty od byłego małżonka? Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie? Jak uregulować

Prawo cywilne

Specjalizacja Kancelarii to kompleksowa obsługa prawna spraw cywilnych, w szczególności prowadzenie postępowań sądowych przed sądami wszystkich

Prawo administracyjne

Zapewniamy wsparcie i reprezentację Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe

Prawo pracy

Czy pracodawca mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy? Kancelaria

Spory sądowe

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w zakresie prowadzonych postępowań sądowych oraz na etapie postępowań