Kancelarię Prawną Van Leeuwen stworzyliśmy poprzez połączenie naszych kompetencji zawodowych związanych z obsługą przedsiębiorców w różnych gałęziach prawa. Posiadamy doświadczenie zawodowe w pracy zarówno z dużymi spółkami – liderami w swojej branży, w tym z spółkami Skarbu Państwa, z instytucjami samorządowymi, jak i z średnimi i małymi firmami oraz indywidualnymi przedsiębiorcami. Interdyscyplinarna wiedza prawnik, uwzględniać pełne zrozumienie biznesowego tła projektów, połączone z pragmatycznym podejściem do rozwiązywania problemów, w celu zapewnienia wysokiej jakości usług dla naszych klientów. Specjalizujemy się w dziedzinach prawa istotnych z punktu widzenia prowadzenia nowoczesnego biznesu a dla klienta indywidualnego. W zakresie naszych kluczowych specjalizacji posiadamy znaczne doświadczenie

Keep Reading

Prawo karne

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach karnych. Adwokat Bas van Leeuwen czuwa nad zabezpieczeniem procesowych uprawnień Klienta i aktywnie działa na każdym etapie postępowania. Intensywna praca obrońcy lub pełnomocnika w toku czynności wykonywanych przez Policję lub Prokuraturę jest bardzo ważna z punktu widzenia ochrony interesu Klienta. Kancelaria specjalizuje się w zakresie: przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji przestępstw określonych w ustawie o

Czytaj więcej

Prawo rodzinne

Jak napisać pozew o rozwód? Jak uzyskać alimenty od byłego małżonka? Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie? Jak uregulować kontakty z dzieckiem? Kiedy dziadkowie mogą domagać się ustalenia kontaktów z wnukiem?  Kancelaria specjalizuje się w sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego: rozwód separacja podział majątku ustanowienie rozdzielności majątkowej zaspokajanie potrzeb rodziny alimenty na rzecz dzieci i na rzecz byłego małżonka władza rodzicielska (pozbawienie

Czytaj więcej

Prawo cywilne

Specjalizacja Kancelarii to kompleksowa obsługa prawna spraw cywilnych, w szczególności prowadzenie postępowań sądowych przed sądami wszystkich instancji. Świadczymy szeroko zakrojoną pomoc prawną celem należytego zabezpieczenia interesów Klienta. dochodzenie należności na drodze przedsądowej, sądowej oraz na etapie postępowania egzekucyjnego windykacja należności: prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę, postępowań egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych pomoc

Czytaj więcej

Prawo administracyjne

Zapewniamy wsparcie i reprezentację Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) bądź też inne organy odwoławcze, Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Oferta Kancelarii obejmuje m.in.: odwołanie od decyzji zażalenie na postanowienie administracyjne skargę do sądu administracyjnego przygotowanie pism przedsądowych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami

Czytaj więcej

Prawo pracy

Czy pracodawca mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy? Kancelaria posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia. reprezentacja zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach sądowych przed sądami oraz prowadzenie negocjacji ugodowych wypadki przy pracy (m.in. postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy – doradztwo i prowadzenie negocjacji roszczenia związane

Czytaj więcej

Interdyscyplinarna wiedza prawnik

Współpracujemy z zaufanymi doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami a także z renomowanymi zagranicznymi kancelariami prawnymi. Dzięki temu świadczymy kompleksowe usługi na wielu obszarach i jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej złożonym sprawom Klientów korporacyjnych i indywidualnych. Kancelaria Adwokacka VAN LEEUWEN to także gwarancja indywidualnego podejścia i pełnej poufności podejmowanych spraw. Starannie przestrzegamy zasad etyki zawodowej. Wiemy, jak ważne są dobre relacje

Czytaj więcej

Nasze biuro mieści się w Utrecht

Interdyscyplinarna wiedza prawnik, uwzględniać pełne zrozumienie biznesowego tła projektów, połączone z pragmatycznym podejściem do rozwiązywania problemów, w celu zapewnienia wysokiej jakości usług dla naszych klientów. Specjalizujemy się w dziedzinach prawa istotnych z punktu widzenia prowadzenia nowoczesnego biznesu a dla klienta indywidualnego.

Czytaj więcej

Będziesz mógł zająć się swoim biznesem

Ty znasz się na biznesie, my znamy się na prawie. Nie zamierzamy uczyć Cię skomplikowanych konstrukcji cywilistycznych ani referować najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Nie wymagamy od Ciebie znajomości przepisów prawa. Pozostaw to nam – przecież po to właśnie jesteśmy. Wiemy jak cenny jest Twój czas i pieniądze. Jesteśmy świadomi, że jeśli chodzi o prawo, interesuje Cię wyłącznie rezultat, a nie

Czytaj więcej

Będziemy ze sobą szczerzy

Nie będziemy jednak obiecywać zwycięstwa w każdej sprawie. Szczerość i otwarta komunikacja to dla nas podstawowe wartości. Zależy nam na Twoim zaufaniu, więc jeśli szanse na wygraną są niewielkie – powiemy Ci o tym wprost. Naszym celem nie jest obiecywanie niemożliwego. W sytuacji, gdy uznamy, że szanse na wygranie sprawy są minimalne, skoncentrujemy się na tym, by znaleźć rozwiązanie, które

Czytaj więcej

Jesteśmy zaangażowani

Podchodzimy do naszej pracy z pełnym zaangażowaniem. Wiemy, jak ważne sprawy powierzają nam Klienci i jak istotne decyzje z nami konsultują. Przed wydaniem rekomendacji zawsze analizujemy wszystkie opcje i scenariusze. Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu, opracowujemy indywidualnie dopasowane rozwiązania. Wiemy jednak, że przygotowanie prawnicze to nie wszystko. Staramy się poznać branżę, w której działasz i zrozumieć realia, w których

Czytaj więcej

Jesteśmy dyspozycyjni

To co łączy nas i Ciebie to prowadzenie biznesu – my również jesteśmy przedsiębiorcami. Zdajemy sobie sprawę, że własny biznes to nie praca od 9.00 do 17.00. Zostaniemy zatem po godzinach razem z Tobą. Wiemy, że w biznesie liczą się nie ci, którzy podejmują właściwe decyzje, ale ci, którzy te właściwe decyzje podejmują szybciej niż inni. W biznesie rzeczy ważne

Czytaj więcej

Social aims

VAN LEEUWEN LAW FIRM supports projects that share its values either financially or by offering free legal support. VAN LEEUWEN LAW FIRM’s commitment to social responsibility is demonstrated by the

CZYTAJ WIĘCEJ

Transport

VAN LEEUWEN LAW FIRM promotes: the choice of means of transport according to the type of trip in order to reduce pollution as much as possible; contacts with clients via

CZYTAJ WIĘCEJ

Premises, energy and suppliers

VAN LEEUWEN LAW FIRM is committed to: make the necessary investments, as far as possible, to ensure that its operating sites meet environmental criteria, inter alia in terms of energy

CZYTAJ WIĘCEJ

People-oriented approach

VAN LEEUWEN LAW FIRM’s people-oriented approach consists of the necessary internal processes aimed at equal treatment, inclusion and diversity and the support of socially relevant initiatives.

CZYTAJ WIĘCEJ

People-oriented approach

VAN LEEUWEN LAW FIRM’s people-oriented approach consists of the necessary internal processes aimed at equal treatment, inclusion and diversity and the support of socially relevant initiatives. The firm offers flexible

CZYTAJ WIĘCEJ

Klienci bez prawa do dofinansowania

Jeśli Państwu nie przysługuje dofinansowanie na pomoc prawną, można nas zatrudnić płacąc z własnej kieszeni.  Wynagrodzenie za nasze usługi opiera się w zasadzie na stawce godzinowej adwokata. Te stawki godzinowe różnią się w zależności od poziomu doświadczenia i wiedzy poszczególnych adwokatów i wahają się od 140 € do 330 € (bez podatku VAT). Prowadzimy dokładną ewidencję przepracowanych dla Państwa godzin, które są dołączone do faktury, którą wręczamy klientowi. Jeżeli klient życzy sobie bardziej szczegółowego omówienia specyfikacji kosztów, adwokat z chęcią to z Państwem omówi.  Poszczególne ustalenia dotyczące stawki za godzinę mogą się czasami różnić w zależności od charakteru sprawy i

Czytaj więcej

Pozostałe koszty

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że skarb państwa nie opłaca wszystkich kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Koszty, które nie są objęte systemem pomocy prawnej dotyczą: opłat sądowych (są to opłaty pobierane przez Sąd Rejonowy i Sąd Apelacyjny za złożenie odwołania lub wniosku), kosztów uzyskania odpisów aktów, zaświadczeń lub dowodów rejestracji (w gminie, izbie gospodarczej, itp.), niektórych opłat komorników, kosztów uzyskania informacji medycznych i innych, kosztów powołania biegłego lub świadka. Koszty te trzeba opłacić we własnym zakresie i adwokat zwróci się do Państwa z prośbą o ich pokrycie.

Czytaj więcej

Dofinansowanie na pomoc prawną (PL)

Jeśli Państwa zarobki są poniżej limitu ustawowego, można ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na pomoc prawną. Oznacza to, że państwo Holenderskie opłaca część lub całość kosztów Twojego adwokata. Wówczas pozostanie tylko do uiszczenia osobisty wkład, który my Państwu przekażemy.  Aby dowiedzieć się, czy Państwa dochody są poniżej limitu ustawowego, proszę odwiedzić stronę internetową Rady Pomocy Prawnej (www.rvr.org) . Jest to organ, który zajmuje się rozważeniem wniosków o dofinansowanie na pomoc prawną. W tym celu, adwokat złoży za Państwa wniosek o uzyskanie tego dofinansowania. Aby to było możliwe, należy dołączyć do wniosku kopię dowodu tożsamości, na którym figuruje numer Obsługi Obywatela

Czytaj więcej

Fraud risk management

Legislation, regulatory imperatives and proposed new guidance for businesses all mean that it is no longer adequate for firms to simply deal with fraud as it arises. It therefore becomes necessary to have an effective fraud risk management strategy in place and have relevant systems and controls within the context of a ‘risk-based’ approach. VAN LEEUWEN LAW FIRM can help

CZYTAJ WIĘCEJ

Whistleblowing service

An important aspect to encourage accountability and transparency within a private or public entity is a mechanism to enable all individuals to voice concerns internally in a responsible and effective manner when they discover information which they believe shows serious malpractice. A number of clients have implemented PRAETOR FORENSIC AUDITING’s Tip-Offs Anonymous. The Tip-Offs Anonymous is an independent, anonymous and

CZYTAJ WIĘCEJ

Anti-bribery and corruption consulting

The number of enforcement actions, the number of jurisdictions within which enforcement actions have been brought and the size and nature of fines and penalties arising from anti-corruption legislations, have all increased significantly over the last few years. With far reaching legislations like the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), UK Bribery Act etc., and authorities across different jurisdictions such

CZYTAJ WIĘCEJ

Anti-money laundering consulting

Traditionally money laundering has been a risk area for banks and financial institutions. However, the broader reach of anti-money laundering (AML) legislation worldwide and the increase in financial and trading activity performed by other businesses have meant a change to this view in recent years. VAN LEEUWEN LAW FIRM believes in serving its clients through a collaborative approach, working together

CZYTAJ WIĘCEJ

Business intelligence services

Investors have seen increasing opportunities to achieve growth through acquisition or investment deals in jurisdictions around the world, particularly in emerging markets. While these opportunities can be extremely lucrative, they can also result in clients entering into business relationships and new markets, which give rise to potential legal and commercial risks. If these are not identified and addressed prior to

CZYTAJ WIĘCEJ

Corporate fraud investigation

The spectre of white collar crime can place a significant drain on any business. When such issues arise, it is imperative that they are dealt with quickly and concisely. VAN LEEUWEN LAW FIRM helps you navigate through the regulatory and operational complexities and take timely decisions so you can get on with business. The law firm consists of investigative skills

CZYTAJ WIĘCEJ

Forensic data analytics

PRAETOR FORENSIC AUDITING’s Data Analytics professionals specialise in the collection, cleansing, enrichment, transformation, analysis and modeling of data for the purpose of investigation. It’s data analysis will identify areas susceptible to high fraud risk, enabling you to focus your efforts in preventing them or dealing with them during the Investigation process. Data visualization is another area which is used in

CZYTAJ WIĘCEJ

Computer forensics

It takes special skills, techniques and technology to find, gather and preserve digital evidence. Without rigorous data capture and discovery technique, crucial evidence could be lost in an internal investigation or potential litigation. While cutting-edge technology is certainly important, without the specialist know-how to apply the technology and years of investigative experience to recognise evidence, one cannot be sure of

CZYTAJ WIĘCEJ

Forensic Litigation support and Forensic Dispute Resolution advisory

The rapid pace and complex manner in which commercial transactions between businesses are conducted has resulted in a large amount of litigation and disputes. To overcome such issues, experienced litigators require the support of forensic dispute advisory professionals who could provide valuable financial insight and identify relevant risks. Breach of contract or duty, negligence infringement of intellectual property and similar

CZYTAJ WIĘCEJ

Warunki dotowanej pomocy prawnej

W tym celu, adwokat złoży za Państwa wniosek o uzyskanie tego dofinansowania. Aby to było możliwe, należy dołączyć do wniosku kopię dowodu tożsamości, na którym figuruje numer Obsługi Obywatela (numer BSN, dawniej znany jako “Sofi-nummer”). Jeśli Państwo nie posiadają (jeszcze) BSN, będzie

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontrola dochodów później

Może się zdarzyć, że urząd podatkowy nie jest w stanie podjąć ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia wysokości dochodów za rok referencyjny. W tym przypadku, Rada Pomocy Prawnej przeprowadzi ponowną kontrolę w rok po złożeniu wniosku. Jeśli okaże się wówczas, że mimo wszystko

CZYTAJ WIĘCEJ

Sam pokryj koszty dotowanej pomocy prawnej

Jeśli wygranie sprawy doprowadzi do uzyskania przez klienta korzyści finansowych, dzięki czemu Rada zdecyduje ze jednak dysponujecie Państwo wystarczającymi środkami by opłacić adwokata samemu, rekompensata może być cofnięta z mocą wstecz.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rabat w Liczniku Prawnym

Jeśli klient ma prawo do otrzymania dofinansowania za pomoc prawną, oferujemy Państwu zniżkę w wysokości € 58,  od kosztów adwokata. W tym celu należy najpierw udać się do Centrum pomocy doradztwa prawnego (Juridisch Loket) i poprosić o skierowanie do jednego z prawników

CZYTAJ WIĘCEJ

Pomoc specjalna (bijzondere bijstand)

Jeżeli niespodziewanie ponosisz wysokie koszty, które nie podlegają rekompensacie, istnieje wówczas możliwość, że możesz skorzystać z pomocy gminy. W celu skorzystania z tej formy pomocy specjalnej skontaktuj się z urzędem gminy, w której mieszkasz.

CZYTAJ WIĘCEJ