Werk & Inkomen

VAN LEEUWEN LAW FIRM

NL | FR | EN | DE

Mr. BAS A.S. VAN LEEUWEN helpt cliënten hun commerciële mogelijkheden volop te benutten en tegelijkertijd de juridische risico’s zoveel mogelijk te beperken. De advocaat adviseert over en behandelt arbeidsrechtelijke vraagstukken die voortvloeien uit de relatie tussen werkgever en werknemer. Hij werkt voor werkgevers uit de private (profit en non-profit) en de overheidssector, overheidsinstanties en -instellingen, en (groepen) particulieren. Hij adviseert cliënten over alle aspecten van het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht, met een focus op:

 • Arbeidsovereenkomstenrecht; waaronder het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • Individueel en collectief ontslagrecht
 • Reorganisaties
 • (Handhaving) concurrentie- en relatiebedingen
 • De Wet Normering Topinkomens (WNT)
 • Flexibele arbeidsvormen
 • Individuele geschillen met medewerkers
 • Privacy (AVG/GDPR)
 • Medezeggenschapsrecht (WOR)
 • CAO- en bedrijfsregelingen
 • Boetes en waarschuwingen opgelegd door de arbeidsinspectie
 • Werknemersparticipatieregelingen
  Grensarbeid en andere vraagstukken met een internationaal aspect
 • Arbeidsongeschiktheid en verzuim

Arbeidsrechtelijke Kwesties

Direct een advocaat nodig