Wat doet de advocaat

Rol van de advocaat

Preventie

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen zet zich in voor preventie door actieve betrokkenheid bij gemeenschappen, onderwijs als empowerment te benadrukken en een holistische strategie toe te passen. Door het bevorderen van een proactieve cultuur, cultureel gevoelige initiatieven en samenwerking met organisaties streeft hij ernaar juridische kwesties te voorkomen voordat ze escaleren. Van Leeuwen anticipeert op juridische ontwikkelingen, orkestreert een symfonie van juridisch onderwijs en bevordert inclusiviteit. Met meetbare impact en een toewijding aan proactieve juridische educatie wil hij gemeenschappen verlichten, potentiële conflicten vermijden en juridische valkuilen omzeilen. Preventie: Het Fort Versterken In het ingewikkelde web van de wereldwijde zakenwereld kunnen…

Lees verder

Detectie

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich door zijn juridische deskundigheid bij het proactief identificeren van mogelijke juridische uitdagingen en risico’s voor zijn cliënten. Zijn allesomvattende aanpak omvat grondige beoordelingen en gepersonaliseerde consultaties om juridische kwesties vroegtijdig op te sporen. Door zorgen aan te pakken voordat ze escaleren, draagt hij bij aan efficiënte en effectieve oplossingen. De toewijding aan uitmuntendheid, strategische begeleiding en holistische benadering maken hem tot een toegewijde juridische professional die de belangen van degenen die hij vertegenwoordigt, beschermt. Detectie: Het Ontsluieren van het Verhulde In het complexe weefsel van de wereldwijde zakenwereld werpen beschuldigingen van financieel wanbeheer,…

Lees verder

Onderzoek

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld door een zorgvuldige onderzoeksaanpak in verschillende rechtsgebieden. Zijn expertise strekt zich uit over strafrechtelijke aanklachten, administratieve geschillen, contractbreuken, familieconflicten en zaken met betrekking tot minderjarigen. Bekend om zijn diepgaand juridisch onderzoek, bouwt hij sterke zaken door een strategische verdediging op te zetten. Van Leeuwen’s analytische precisie, aanpassingsvermogen aan diverse rechtsgebieden en empathische benadering van familie- en jeugdzaken definiëren zijn uitgebreide en op gerechtigheid gerichte methodologie. Onderzoek: Het Ontwarren van de Complexiteiten In het ingewikkelde web van de wereldwijde zakenwereld kunnen beschuldigingen van financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld,…

Lees verder

Respons

De reactiestrategie van advocaat Bas A.S. van Leeuwen wordt gekenmerkt door snelle en effectieve actie. Hij identificeert juridische uitdagingen snel en onderneemt proactieve stappen om ze aan te pakken. Zijn benadering omvat gepersonaliseerde responsplannen op maat gemaakt voor de specifieke behoeften van cliënten, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse maatregelen zoals juridische brieven en onderhandelingen. Van Leeuwen staat bekend om zijn beheersing van juridische taal, innovatief denken en een holistische, toekomstgerichte aanpak. Zijn strategie gaat verder dan directe uitdagingen en heeft tot doel de langetermijnbelangen van cliënten te beschermen. Kortom, zijn strategie wordt gekenmerkt door flexibiliteit, maatwerk en een op…

Lees verder

Adviseren

In het domein van juridisch advies onderscheidt Advocaat Bas A.S. van Leeuwen zich door zijn heldere en inzichtelijke begeleiding aan cliënten. Hij zorgt ervoor dat cliënten goed geïnformeerd zijn over hun juridische opties, rechten en mogelijke uitkomsten. Via open communicatie en transparant advies stelt hij cliënten in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen die in lijn zijn met hun beste belangen. De aanpak van Bas A.S. van Leeuwen omvat nauwgezette aandacht voor detail, het vertalen van complexe juridische concepten naar begrijpelijke informatie en een toewijding aan educatie. Hij is een toegewijde pleitbezorger, die vertrouwen en zelfvertrouwen opbouwt en fungeert als…

Lees verder

Wat kost de advocaat

Voorschot

Om de levering van juridische diensten te vergemakkelijken, kan Van Leeuwen Law Firm van cliënten een voorschot vragen voordat zij aanvangt of voortgaat met het werk namens hen. Dit voorschot, bekend als een retainer, dekt de verwachte kosten en honoraria en wordt in mindering gebracht op volgende tussentijdse of eindfacturen. Van Leeuwen Law Firm behoudt zich het recht voor om van de cliënt voor aanvang en gedurende de uitvoering van haar werkzaamheden een voorschot te verzoeken via een voorlopige factuur en behoudt zich het recht voor om haar werkzaamheden pas te starten of voort te zetten, of kosten voor te…

Lees verder

Gerechtskosten en Uitgaven

Alle door Van Leeuwen Law Firm aan derden voorgeschoten kosten, zoals griffierechten, notariskosten of deskundigenkosten, worden apart in rekening gebracht op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Dit zorgt ervoor dat cliënten op de hoogte zijn van en verantwoordelijk zijn voor de specifieke uitgaven die aan hun zaak zijn verbonden. Van Leeuwen Law Firm neemt de verantwoordelijkheid op zich om vooruitbetalingen te doen aan derden, waaronder griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële of officieuze databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties. Deze uitgaven worden afzonderlijk vermeld onder de post “kosten” en worden berekend op basis van…

Lees verder

Kantoorkosten

Naast de professionele honoraria brengt Van Leeuwen Law Firm administratieve en kantoorkosten in rekening, waaronder kosten voor het openen van dossiers, typen, printen, portokosten en telefoongebruik. Deze kosten worden doorgaans in rekening gebracht als een vast percentage (bijv. 7%) van de totale honoraria, waardoor transparantie wordt geboden in de verdeling van kosten. Naast de honoraria zullen administratieve en kantoorkosten, waaronder kosten voor het openen van een zaak of een onderliggend dossier in een zaak, typkosten, afdrukkosten en kopieerkosten, portokosten, telefoonkosten, enzovoort worden aangerekend onder de noemer ‘administratiekosten’ als een vast percentage van 7% van de in rekening gebrachte honoraria. Deze…

Lees verder

Rechtsbijstandverzekering

Cliënten met een rechtsbijstandsverzekering hebben het recht om hun eigen advocaat te kiezen, op kosten van de verzekeraar, wanneer zij betrokken zijn bij een juridische of administratieve procedure. Dit recht geldt zelfs wanneer juridische vertegenwoordiging niet verplicht is, waardoor cliënten autonomie hebben bij het selecteren van juridische vertegenwoordiging die aansluit bij hun behoeften. Rechtsbijstandverzekering, vaak aangeduid als juridische kostenverzekering, biedt dekking voor juridische kosten en honoraria die gepaard gaan met juridische geschillen of procedures. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, heeft u het recht om uw eigen advocaat te kiezen, en de verzekeringsmaatschappij zal de kosten van juridische vertegenwoordiging dekken als…

Lees verder

Gesubsidieerde Rechtbijstand

In het hart van Van Leeuwen Law Firm klopt een diepe toewijding aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, verankerd in de essentie van het kantoor. Gebaseerd op de principes van rechtvaardigheid, gelijkheid en eerlijkheid, erkent het kantoor zijn rol in het vormgeven van een samenleving waar juridische bijstand geen voorrecht is maar een fundamenteel recht. Het ethos van Van Leeuwen Law Firm belichaamt een visie waar juridische diensten toegankelijk zijn voor allen, ongeacht hun sociaal-economische achtergrond, en versterkt het geloof dat rechtvaardigheid niet beperkt mag blijven tot degenen met financiële middelen. De essentie van het kantoor is diep geworteld in het besef dat…

Lees verder

Uurtarief op basis van het behaalde resultaat

Hoewel succes niet kan worden gegarandeerd, is Van Leeuwen Law Firm toegewijd om naar beste vermogen het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen. Hoewel “no cure, no pay” regelingen verboden zijn onder professionele voorschriften, biedt de firma cliënten de mogelijkheid om het uurtarief afhankelijk van de behaalde resultaten overeen te komen. Als het gewenste resultaat niet wordt behaald, zoals een ongunstige gerechtelijke uitspraak, wordt het lagere overeengekomen uurtarief in rekening gebracht. Omgekeerd, in geval van succes, zoals een gunstige gerechtelijke beslissing, is het hogere overeengekomen tarief van toepassing. Van Leeuwen Law Firm biedt cliënten de mogelijkheid om de…

Lees verder

Vaste prijsafspraak

Voor cliënten die voorspelbaarheid willen in hun juridische kosten, biedt Van Leeuwen Law Firm de mogelijkheid om vooraf een vaste prijs overeen te komen. Deze benadering omvat het opsplitsen van de zaak in afzonderlijke onderdelen en het schatten van de benodigde tijd en aanvullende kosten voor elk onderdeel. Door een transparante kostenverdeling te bieden, kunnen cliënten met een gerust hart weten wat de totale financiële verplichting zal zijn. Van Leeuwen Law Firm biedt cliënten de mogelijkheid om vooraf een vaste prijs overeen te komen, wat kan helpen bij het voorkomen van onverwachte financiële verrassingen aan het einde van de rit.…

Lees verder

Uurtarief

Tenzij anders overeengekomen, rekent Van Leeuwen Law Firm voor haar diensten op basis van een uurtarief. Deze tarieven variëren afhankelijk van factoren zoals de aard van de zaak, de complexiteit, de ervaring van de advocaat en de urgentie van de kwestie. Het uurtarief varieert typisch tussen €200 en €330, exclusief btw. De firma behoudt zich het recht voor om deze tarieven jaarlijks en op individuele basis per advocaat aan te passen, zodat er een eerlijke vergoeding wordt geboden die in lijn is met het geleverde niveau van dienstverlening. Het factureren van juridische diensten op basis van een uurtarief is een…

Lees verder

Ook Pro Deo

Contact met de advocaat

Locatie Amsterdam

VAN LEEUWEN LAW FIRM –  AMSTERDAM
Gustav Mahlerplein 28, M-Floor (“Tribes Amsterdam South Axis ITO”)
1082 MA Amsterdam
Nederland

T +31 85 06 07 520

info@vanleeuwenlawfirm.nl | info@020lawfirm.nl

Spreekuurlocaties

VAN LEEUWEN LAW FIRM – SPREEKUURLOCATIE AMSTERDAM-WEST 
Slotermeerlaan 103-H (“De Honingraat”)
1064 JN Amsterdam
Nederland

T +31 85 06 07 520

info@vanleeuwenlawfirm.nl | info@020lawfirm.nl

VAN LEEUWEN LAW FIRM – SPREEKUURLOCATIE AMSTERDAM-OOST 
Polderweg 300, 1e etage (“Sporthal Wethouder Verheij”)
1093 KP Amsterdam
Nederland

T +31 85 06 07 520

info@vanleeuwenlawfirm.nl | info@020lawfirm.nl

Van Leeuwen Law Firm

Voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct

Multidisciplinair en Multidimensionaal

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen stippelt samen met u uw parcours uit in het complexe kluwen van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Hij wijst u de weg en vergezelt u. De advocaat zet al zijn ervaring en expertise voor u in, creëert een duurzame meerwaarde en deelt vrij en openlijk al…

Meer informatie

Integriteit, Authenticiteit en Consistentie

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen luistert naar wat écht belangrijk is en biedt praktisch en persoonlijk advies op maat in een voortdurend veranderende wereld. Dat vereist een verfrissende manier van denken, een diepgaand inzicht in nieuwe technologieën en voldoende bewezen ervaring. De advocaat gelooft dat opportuniteiten ontstaan waar kennis gedeeld…

Meer informatie

Visie en Waarden

Helder in communicatie

Effectieve communicatie is fundamenteel voor de praktijk van van Leeuwen. Hij communiceert met duidelijkheid, zodat cliënten complexe juridische concepten en procedures begrijpen.…

Lees verder

Pragmatisch

Van Leeuwen hanteert een praktische en resultaatgerichte benadering van juridische vertegenwoordiging. In plaats van verstrikt te raken in theoretische overwegingen, richt hij…

Lees verder

Snelheid

Tijd is essentieel in juridische zaken, en van Leeuwen begrijpt het belang van snelle actie. Hij geeft prioriteit aan efficiëntie en responsiviteit,…

Lees verder

Gespecialiseerd

Met expertise op verschillende rechtsgebieden biedt van Leeuwen gespecialiseerde kennis en op maat gemaakte oplossingen om te voldoen aan de specifieke behoeften…

Lees verder

Persoonlijke aandacht

Van Leeuwen erkent het belang van het opbouwen van sterke, persoonlijke relaties met zijn cliënten. Hij neemt de tijd om hun unieke…

Lees verder

Gedrevenheid

Van Leeuwen is diepgeworteld gepassioneerd om de beste resultaten voor zijn cliënten te behalen. Zijn onvermoeibare drive blijkt uit zijn toewijding om…

Lees verder

MVO

Familie & Relatie

Echtscheiding

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen biedt uitgebreid advies en ondersteuning aan cliënten die betrokken zijn bij echtscheidingsprocedures. Dit omvat het verstrekken van…

Lees verder

Alimentatie

Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap bestaat er voor verschillende mensen de plicht om elkaar te onderhouden. Dat geldt…

Lees verder

Omgangsregeling

U bent als ouders vrij om te bepalen welke omgangsregeling u wenst, behoudens de situatie dat u geen overeenstemming kunt bereiken. U…

Lees verder

Ouderlijk gezag

In Nederland staan alle minderjarigen onder ouderlijk gezag. Dit betekent dat zij bepaalde beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal oefenen de ouders…

Lees verder

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij het gezag over een kind of kinderen wordt beperkt. Een ondertoezichtstelling kan door de rechter worden…

Lees verder

Vervangende toestemming

Ouders kunnen in geval van gezamenlijke uitoefening van het gezag over de minderjarige kinderen geschillen hieromtrent voorleggen aan de rechtbank. Ouders kunnen…

Lees verder

Snel Samen Scheiden

Indien u in staat bent samen met uw echtgenoot afspraken te maken omtrent de echtscheiding is het mogelijk om op zeer korte…

Lees verder

Incasso & Schulden

Conflict met telecombedrijf

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u terzijde bij (oplopende) conflicten met aanbieders van vaste of mobiele telecommunicatiediensten.   De meeste van deze conflicten…

Lees verder

Conflict met Zorgverzekeraar

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u terzijde bij (oplopende) conflicten met een zorgverzekeraar.    De meeste van deze conflicten hebben betrekking op:   de hoogte…

Lees verder

Overheid & Bestuur

Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet reguleert de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt…

Lees verder

Noodverordening (Artikel 176)

De noodverordening (artikel 176 Gemeentewet) is een algemeen verbindend voorschrift voor een onbepaald aantal personen (“een ieder”) in buitengewone omstandigheden.…

Lees verder

Wet BIBOB

Bibob staat voor ‘bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Deze wet geeft bestuursorganen – waaronder de burgemeester – een instrument ter voorkoming…

Lees verder

Wet publieke gezondheid

De Wet publieke gezondheid implementeert de Internationale gezondheidsregeling en bevat onder meer afspraken op het terrein van infectieziektebestrijding en quarantaine.…

Lees verder

Wet tijdelijk huisverbod

De Wet Tijdelijk huisverbod geeft de burgemeester de bevoegdheid om een persoon van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat tijdelijk…

Lees verder

Wet veiligheidsregio’s

De Wet veiligheidsregio’s geeft het kader voor de bevoegdheden bij rampen en crises, ook wanneer die meer dan één gemeente tegelijk treffen…

Lees verder

Politie & Justitie

Slachtoffers en getuigen

Ook slachtoffers of getuigen van een misdrijf krijgen te maken met de strafrechtelijke autoriteiten. Zij moeten bijvoorbeeld een klacht indienen of een…

Lees verder

Hoger beroep

In hoger beroep toetst een andere (hogere) rechter de zaak. Deze rechter kan de eerder veroordeelde veroordelen of vrijspreken, of hem op…

Lees verder

Direct een advocaat nodig

Bel: +31 (0) 85 06 07 502 | E-mai: info@vanleeuwenlawfirm.nl

Previous Story

Rechtbank Rotterdam, 10 augustus 2022 (C/10/601093 / HA ZA 20-722)

Next Story

Pro Deo Amsterdam

Latest from AML

Holistische Aanpak

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen biedt laagdrempelige rechtshulp aan op het gebied van strafrecht, bestuursrecht, contractenrecht,…