Heeft u een personen- en familierechtelijk geschil?

scheiding, alimentatie, gezag en omgang

Overzicht

Wanneer het fout loopt in uw gezin of familie en de emoties maken dat u er zelf niet uitgeraakt, is juridische hulp met een menselijke toets meer dan welkom.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN is opgeleid om u in deze moeilijke omstandigheden door het labyrint van wetten en rechtbanken te leiden en met u een oplossing uit te werken via bijstand in een juridische procedure.

Familie en Gezin

Familiebanden vormen de kern van menig mensenleven. Ze zijn kostbaar en doorgaans duurzaam, maar blijken vaak ook kwetsbaar. Als een relatie tussen twee partners niet kan standhouden, hebben de betrokken partijen nood aan een degelijke regeling die ieders rechten respecteert. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN kan u daarbij helpen. …

More

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht is het geheel van regels die uw persoon, gezin en familie in onze samenleving bepalen. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN beschikt over een uitgebreide kennis van en praktijkervaring met uiteenlopende materies zoals naam, afstamming, adoptie, voogdij, huwelijk, wettelijke of feitelijke samenwoning, schijnhuwelijk of schijnwettelijke samenwoning of -erkenning, echtscheiding en problemen tussen ongehuwde samenwoners. Rekening houdend met het belang van het kind adviseert en begeleidt hij u in het uitwerken van verschillende regelingen voor ouderlijk gezag, verblijf en alimentatie. Ook voor conflicten over uw onderhouds- en bijdrageplicht als echtgenoot of ex-echtgenoot kunt u rekenen op de kennis en praktijkervaring…

More

Familiaal vermogensrecht

Familiaal vermogensrecht is het geheel van regels die bepalen wat met uw onverdeeld vermogen moet gebeuren bij een echtscheiding of relatiebreuk. Verder omvat het regels in verband met nalatenschappen, testamenten en schenkingen.…

More

Gerelateerde expertises binnen dit rechtsdomein

Echtscheiding

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen biedt uitgebreid advies en ondersteuning aan cliënten die betrokken zijn bij echtscheidingsprocedures. Dit omvat het verstrekken van juridisch advies over echtscheidingsgronden, het opstellen van echtscheidingsdocumenten, het onderhandelen over echtscheidingsvoorwaarden en het vertegenwoordigen van cliënten in gerechtelijke procedures indien nodig. Bas A.S. van Leeuwen begrijpt dat…

More

Ontbinding van een geregistreerd partnerschap

Voor cliënten die hun geregistreerd partnerschap willen ontbinden, biedt advocaat Bas A.S. van Leeuwen gedetailleerd advies en ondersteuning. Dit omvat het informeren van cliënten over de wettelijke vereisten voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap, het opstellen van ontbindingsdocumenten, het onderhandelen over partnerschapsvoorwaarden en het vertegenwoordigen van cliënten in gerechtelijke…

More

Ontbinden samenlevingscontract

Een samenlevingscontract ontbinden bij het beëindigen van een relatie lijkt heel eenvoudig; in principe geldt het contract zolang het samenwonen duurt. Als er een verschil van mening is wanneer het samenleven is geëindigd, dan is de samenleving officieel geëindigd op de dag dat één van de partners aan de ander…

More

Scheiding van tafel en bed

Een scheiding van tafel en bed kan heel letterlijk worden genomen; er wordt gescheiden van elkaar geleefd, dus tafel en bed worden niet langer gedeeld. Deze vorm van scheiden wordt tegenwoordig vooral gekozen uit geloofsovertuiging. Een ander belangrijke overweging om van tafel en bed te scheiden, is dat een eventuele…

More

Alimentatie

Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap bestaat er voor verschillende mensen de plicht om elkaar te onderhouden. Dat geldt bijvoorbeeld voor ex-echtgenoten en ex-geregistreerde partners, maar ouders moeten tevens hun kinderen tot 21 jaar onderhouden. Als u, na een scheiding, niet genoeg geld hebt om van te…

More

Ondertoezichtstelling

/

Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij het gezag over een kind of kinderen wordt beperkt. Een ondertoezichtstelling kan door de rechter worden uitgesproken wanneer er sprake is van een situatie waarin een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn redelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd. Andere middelen ter…

More

Snel Samen Scheiden

Indien u in staat bent samen met uw echtgenoot afspraken te maken omtrent de echtscheiding is het mogelijk om op zeer korte termijn en tegen een laag tarief te scheiden. Deze snelle en goedkope echtscheiding is vooral bedoeld voor echtparen die een eenvoudige echtscheiding hebben en daardoor maar weinig juridische…

More

Het wijzigen van uw achternaam

Regels wijzigen achternaam: gevallen en voorwaarden Het verzoek tot achternaamswijziging is gebonden aan wettelijke regels. Deze bepalen in welke gevallen een verzoek tot achternaamswijziging kan worden gedaan. Ook de voorwaarden voor toewijzing van een dergelijk verzoek staan in deze regels bepaald. In de volgende gevallen kan men een verzoek tot…

More

Familierecht & Civielrechtelijke Handhaving

Previous Story

Heeft u een strafbaar feit gepleegd of wordt u er van verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd?

Next Story

Rechtsdomeinen

Latest from Uncategorized

Pro Deo Amsterdam

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN, advocaat bij VAN LEEUWEN LAW FIRM, biedt laagdrempelige rechtshulp aan op…

GermanDutchFrenchEnglish