Devletçe finanse edilen adli yardım temelinde

Gelir ve mal varlığınızın yasada belirtilen sınırın altında kalması halinde belki finanse edilen adli yardımdan faydalanabilirsiniz. Bu demek oluyor ki Hollanda Devleti bu durumda avukatlık masrafları(nın bir kısmı)nı üstlenir. Kendiniz ise bu durumda sadece kişisel maddi katkıyı ödeyeceksiniz ki bu katkıyı hesabınıza yazarız. Gelirinizin belirtilmiş yasal sınırın altında olup olmadığını tespit edebilmek için Raad voor Rechtsbijstand [Adli Yardım Kurulu]nun web sitesine işaret ederiz (www.rechtsbijstand.nl). Anılan kurul, finanse edilen adli yardım başvurularını muameleye alan ve değerlendiren makamdır.

Finanse edilen adli yardım başvurusu, sizin adınıza avukat tarafından yapılır. Başvurunun yapılabilmesi için (önceki adı sofi numarası olan, BSN numarası olarak kısaltılan) “burgerservicenummer” denilen kişisel servis numarasını yazan kimliğinizin bir kopyasını vermelisiniz. BSN numaranız (henüz) yoksa yabancılar numaranızı vermelisiniz. Kendisiyle birlikte ortak ev idaresi sürdürdüğünüz eşiniz varsa onun da kimliğinin kopyasını ve BSN numarası ya da yabancılar numarasını vermeniz gerektir. Zira Raad voor Rechtsbijstand, aile gelirini gözönünde tutar. Son olarak belediye kayıtlarında hangi adreste kayıtlı olduğunuzu da bildirmelisiniz.

Raad voor Rechtsbijstand, yukarıda yazılan bilgilerle Vergi Dairesinden gelir verilerinizi isteyecek ve bunları kullanarak finanse edilen adli yardım alabilip alamayacağınızı tespit eder. Bunu yaparken finanse edilen adli yardım başvurusunun verildiği (referans yılı denilen) yıldan önceki iki yılda elde ettiğiniz gelir gözönüne alır. Finanse edilen adli yardıma hakkınız var olduğu tarafınızca da belirli bir katkı payı ödenmesi istenebilir. Katkı payının tutarı, referans yılında elde ettiğiniz gelire bağlıdır. Katkı payının tutarı için gene Raad voor Rechtsbijstand’ın web sitesine işaret ederiz. 

Vergi dairesi, referans yılında elde ettiğiniz geliri henüz kesin olarak tespit etmemiş olabilir. O halde Raad voor Rechtsbijstand, başvuru tarihinden bir yıl sonra vaziyeti yeniden kontrol edecektir. Geçmişe etkili olmak üzere yine de finanse edilen adli yardıma hakkınız olmadığı anlaşılacağı takdirde Raad voor Rechtsbijstand, eğer avukata ödeme yaptıysa bunu sizden geri isteyecektir. 

Finanse edilen adli yardım talebiniz, referans yılında elde ettiğiniz gelirin yasalarca belirtilen parasal sınırları aşması gerekçesiyle Raad voor Rechtsbijstand tarafından reddedildiği takdirde Raad’a müracaatla içinde bulunan yılın referans yılı sayılmasını talep edebilirsiniz. Lakin bu, ancak geliriniz o arada (önemli ölçüde) azalmış olması halinde mümkündür. İçinde bulunan yılın referans yılı sayılmasına yönelik talep, kendiniz tarafından Raad’a verilmeli. Böyle bir durumda bizimle temas kurabilirsiniz; biz de size o amaç için kullanılacak formu göndereceğiz. 

Davanızın sizin için olumlu mali sonuca bağlanması halinde eğer o zaman avukat masraflarını karşılayacak mali imkanlara sahip olursanız avukatin tayini, geçmişe etkili olmak üzere iptal olunabilir.

DİKKAT: İNDİRİM!!! 

Finanse edilen adli yardıma hakkınız varsa avukat masraflarında €56,= indirim yapılabilir. Şöyle ki ilkönce Juridisch loket [Hukuki Danışmanlık bürosu]na gidip avukatlarımızdan birine sevk edilmenizi rica edersiniz. O durumda finanse edilen adli yardıma bağlı kişisel katkı payında €56,= indirim yapılır.

Previous Story

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Next Story

Masraflar

Latest from Masraflar

Ücret temelinde

Devletçe finanse edilen adli yardım almaya hakkınız yoksa size ücret temelinde yardım ederiz. Hizmetlerimizin masrafları, ilke

Diğer masraflar

Kaldı ki, dava ile ilgili bütün giderler Devlet tarafından karşılanmaz. Finanse edilen adli yardım sistemine dahil