Ücret temelinde

Devletçe finanse edilen adli yardım almaya hakkınız yoksa size ücret temelinde yardım ederiz. Hizmetlerimizin masrafları, ilke olarak avukatlarımızın uyguladıkları saat ücreti temeline dayanır. Uygulanan saat ücreti, ilgili avukatın tecrübesi ve uzmanlığına bağlı olup (KDV hariç olmak üzere) €120,= ile €330,= arasında değişmektedir. Saatlerin dökümü tarafımızca özenle yapılır ve gönderilen faturaya eklenir. Bunu istediğiniz takdirde dökümün daha ayrıntılı şekilde izah edilmesi için ilgili avukatla irtibat kurabilirsiniz. Davanızın niteliği ve mali kudretinize bağlı olarak bazı durumlarda saat ücreti konusunda her zamankinden farklı anlaşmalar yapılabilir.

Read More

Diğer masraflar

Kaldı ki, dava ile ilgili bütün giderler Devlet tarafından karşılanmaz. Finanse edilen adli yardım sistemine dahil olmayan giderler, örneğin harç giderleri (yani itiraz veya dava dilekçesi verildiğinde mahkeme veya bölge adliye mahkemesi tarafından alınan giderler), örnek çıkarma giderleri (belediye, Ticaret Odası gibi makamlardan alınan örnekler için), bazı icra giderleri, (tıbbi) malumat isteme giderleri, bilirkişi veya tanık ücretleridir. Bu giderler kendi hesabınıza düşer ve avukatınız tarafından hesabınıza yazılacaktır.

Read More

Hesap Verilebilirlik

VAN LEEUWEN LAW FIRM, hukuki uyuşmazlıkların çözüm sürecinde müvekkillerin değişen ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda güven esasına dayalı olarak çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Read More

Şeffaflık

Hukukun üstünlüğü anlayışıyla hareket eden, dinamik ve profesyonel ekibi ile müvekkillerini en doğru ve en etkili çözüm yollarına kavuşturmayı hedefleyen VAN LEEUWEN LAW FIRM, tüm hukuki süreci şeffaf bir şekilde yönetmekte olup her aşama hakkında müvekkilleri detaylı olarak bilgilendirmektedir.

Read More

People-oriented approach

VAN LEEUWEN LAW FIRM’s people-oriented approach consists of the necessary internal processes aimed at equal treatment, inclusion and diversity and the support of socially relevant initiatives. The firm offers flexible working conditions and have invested substantially in technology to allow our people to work comfortably from home. Non-discrimination, equal treatment, inclusion, gender equality etc. are part of VAN LEEUWEN LAW FIRM’s recruitment policy. These are essential values of the firm.

Read More

Environmentally conscious

VAN LEEUWEN LAW FIRM aims to respect the environment in all its endeavours. The environmentally conscious approach starts with the pursuit of a paperless office. VAN LEEUWEN LAW FIRM has the necessary technological resources to limit print volume. In addition, the firm focus on recyclable and/or environmentally friendly office equipment, including plastic-free coffee and water cups. VAN LEEUWEN LAW FIRM is a leading niche law firm in the heart of the Netherlands. The firm is easily accessible by public transport and/or is equipped with shower facilities and changing rooms which are used by its people who commute to work by

Read More

The COVID-19 awareness function

The Coronavirus (COVID-19) was first reported in Wuhan, Hubei, China in December 2019, the outbreak was later recognized as a pandemic by the World Health Organization (WHO) on 11 March 2020. The best way to prevent and slow down transmission is be well informed about the COVID-19 virus. Protect yourself and others from infection by washing your hands at-least 20sec and not touching your face.

Read More

Pro Bono

VAN LEEUWEN LAW FIRM’s commitment to social responsibility is demonstrated by the considerable value it places on doing pro bono work for organisations and people that pursue or support the public interest. The firm’s aim is to enhance access to legal assistance and make its knowledge and expertise available to organisations and people that lack the resources to obtain such services. VAN LEEUWEN LAW FIRM’s pro bono work focuses mainly on empowerment of economically disadvantaged individuals to become self-sufficient and gain access to education and healthcare. Empowerment gives them the opportunity to improve their quality of life and to participate fully in society.

Read More

Hukukun Her Alanında Hizmet

Avukatiniz BAS A.S VAN LEEUWEN, calismalarini yüksek kaliteli hukuki danışmanlık olarak sağlar. Bunu, adli danışmanların karmaşık projeleri için becerileri, girişimci yaklaşımı ve teknolojik desteği ile birleştiriyor. Kurumsal avukatlar gibi finans, vergi, strateji, uyumluluk, denetim, risk yönetimi, pazarlama ve diğer disiplinlerle işbirliği yaparak en iyi sekilde sorunlari cozuyor.

Read More

1 2 3