Ook heeft de Belastingdienst risicoprofielen gebruikt om fraude te bestrijden. Zo vond registratie plaats van de nationaliteit van gedupeerden bij wijze van indicator voor risicoselectie. Ouders met een dubbele nationaliteit hadden hierdoor een hogere kans om extra gecontroleerd te worden door de Belastingdienst. Ook hiermee heeft de Belastingdienst zich schuldig gemaakt aan structurele discriminatie, zo oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens.

Previous Story

Fraude Signalering Voorziening

Next Story

Het Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken

Latest from Toeslagaffaire | Fraudeaanpak

De 80/20-regeling

De 80/20-regeling, ook wel de groepsgewijze benadering genoemd, werd gehanteerd in zaken die opgepakt waren door…