Fraude Signalering Voorziening

Gedupeerden stonden soms op zwarte lijsten van de Belastingdienst, de zogenaamde Fraude Signalering Voorziening, waardoor zij behandeld werden als potentieel fraudeur. Vermelding op de zwarte lijst kon onder meer aanleiding zijn om geen persoonlijke betalingsregeling te mogen treffen. De zwarte lijst bestond sinds 2001, en registreerde verzoeken om informatie van politie en justitie, adressen en postcodes die door de overheid besmet waren verklaard, interne signalen van de Belastingdienst en gegevens over de partner en kinderen. De Belastingdienst heeft ook ouders op de zwarte lijst gezet als zij een bepaalde nationaliteit hadden. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens was het op de lijst zetten vanwege nationaliteit een geval van ongeoorloofde discriminatie.

Previous Story

De opzet/grove schuld benadering

Next Story

Risicoprofielen

Latest from Toeslagaffaire | Fraudeaanpak

Risicoprofielen

Ook heeft de Belastingdienst risicoprofielen gebruikt om fraude te bestrijden. Zo vond registratie plaats van de…

De 80/20-regeling

De 80/20-regeling, ook wel de groepsgewijze benadering genoemd, werd gehanteerd in zaken die opgepakt waren door…

GermanDutchFrenchEnglish