Bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures

Bestuursrechtelijke toezicht en handhaving omvatten ook bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures, die een belangrijk onderdeel zijn van het rechtsbeschermingssysteem binnen het bestuursrecht. Deze procedures bieden burgers en belanghebbenden de mogelijkheid om op te komen tegen besluiten van overheidsinstanties die hen rechtstreeks raken. Hierdoor…

Lees verder
/

Contractenrecht

Opstellen commerciële handelscontracten (inkoop, verkoop, samenwerking, agentuur, distributie, transport en opslag) / Opzegging, ontbinding of vernietiging van overeenkomsten / Geschillen over de nakoming van overeenkomsten / Verkrijgen van schadevergoeding / Procederen over nakomen van afspraken of verkrijgen van schadevergoeding / Problemen met…

Lees verder