Milieurecht

Binnen het domein Milieurecht speelt bestuursrechtelijke toezicht en handhaving een cruciale rol bij het waarborgen van de bescherming van het milieu en het handhaven van milieuregelgeving. Het milieurecht omvat wetten, regels en voorschriften die bedoeld zijn om de natuurlijke omgeving te beschermen,…

Lees verder

Overtreding van Milieuwetgeving

Milieudelicten verwijzen naar strafbare handelingen die schade aan het milieu veroorzaken of de milieubeschermingswetten en -regels schenden. Deze delicten hebben betrekking op activiteiten die de lucht, het water, de bodem, de natuur en andere elementen van het milieu kunnen vervuilen, schaden of…

Lees verder