Eigen bijdrage

Hoogte eigen bijdrage ligt aan uw inkomenvermogen en woonsituatie

Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage is. Uw vermogen telt ook mee. De Raad vraagt uw inkomen en vermogen op bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden aan de Raad door. De Raad toetst uw woonsituatie, zoals die is op het moment van aanvraag toevoeging. Voert u op dat moment een gezamenlijke huishouding? Dan telt het inkomen en vermogen van uw partner ook mee. In onderstaande tabel ziet u de verschillende eigen bijdragen die gelden voor dit jaar. Voor elke toevoeging betaalt u een volledige eigen bijdrage.

Wat is mijn eigen bijdrage?

AlleenstaandFiscaal jaarinkomen in het peiljaarNormen 2022Eigen BijdrageGehuwd, samenwonend of eenoudergezinFiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 20.900€ 214t/m € 29.000
€ 20.901 – € 21.600€ 394€ 29.001 – € 30.100
€ 21.601 – € 22.900€ 563€ 30.101 – € 31.500
€ 22.901 – € 24.800€ 733€ 31.501 – € 35.200
€ 24.801 – € 29.400€ 901€ 35.201 – € 41.600
Boven de € 29.400Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 41.600

Wat is mijn eigen bijdrage bij echtscheiding, verbreking samenwoning, boedelscheiding, omgangsregeling, alimentatie en gezag?

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

AlleenstaandFiscaal jaarinkomen in het peiljaarNormen 2022Eigen BijdrageGehuwd, samenwonend of eenoudergezinFiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 20.900€ 373t/m € 29.000
€ 20.901 – € 21.600€ 451€ 29.001 – € 30.100
€ 21.601 – € 22.900€ 620€ 30.101 – € 31.500
€ 22.901 – € 24.800€ 789€ 31.501 – € 35.200
€ 24.801 – € 29.400€ 931€ 35.201 – € 41.600
Boven de € 29.400Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 41.600

Inkomensnormen

Bekijk de inkomensnormen van voorgaande jaren hier:

Inkomensnormen 2022 (pdf, 116 kB)

inkomensnormen 2021 (pdf, 116 kB)

Inkomensnormen 2020 (pdf, 117 kB)

Inkomensnormen 2019 (pdf, 118 kB)

Inkomensnormen 2018 (pdf, 115 kB)

Inkomensnormen 2017 (pdf, 146 kB)

Inkomensnormen 2016 (pdf, 86 kB)

Inkomensnormen 2015 (pdf, 84 kB)

Inkomensnormen 2014 (pdf, 78 kB)

Previous Story

NewLaw

Next Story

Koşullar

Latest from Pro Deo (RVR)