Politie & Justitie

VAN LEEUWEN LAW FIRM

NL | FR | ENDE

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, adviseert en assisteert publieke en private entiteiten en particulieren in de verschillende stadia van strafrechtelijke en administratieve onderzoeken, als slachtoffer of als verdachte. Hij adviseert cliënten over alle aspecten van het strafrecht, met een focus op:

 • Geweldsdelicten (levensdelicten, mishandeling, openlijke geweldpleging, vernieling);
 • Zedendelicten (verkrachting, ontucht);
 • Vermogensdelicten (diefstal, heling, afpersing, verduistering, oplichting, witwassen);
 • Fraude (oplichting, valsheid in geschrift, valse reisdocumenten, skimming, uitkeringsfraude, faillissementsfraude);
 • Cybercrime;
 • Mensensmokkel, vrijheidsberoving, gijzeling;
 • Bedreiging, smaad, laster, belaging (stalking)
 • Drugsdelicten;
 • Overtreding van de Wet Wapens en Munitie;
 • Fiscale delicten;
 • Economische delicten;
 • Verkeersdelicten;
 • Klaagschrift tegen weigering tot teruggave ingevorderd rijbewijs;
 • Verzoek om sepot;
 • Verzet tegen strafbeschikking;
 • Uitlevering Overlevering (uitlevering binnen Europa);
 • WOTS (omzetting door de rechter van een in het buitenland opgelegde gevangenisstraf, waarna deze in Nederland kan worden uitgezeten)

Afdoening van zaken door het Openbaar Ministerie (OM): Sancties van het OM

In Nederland heeft het OM de bevoegdheid om straffen op te leggen voor een aantal veelvoorkomende strafbare feiten. Het OM mag geen vrijheidsstraffen opleggen. Ook gemeenten en buitengewone opsporingsambtenaren zijn bevoegd om dergelijke straffen op te leggen. Zij kunnen een bestuurlijke boete uitdelen voor asociaal gedrag, bijvoorbeeld een boete voor geluidsoverlast. Ook kunnen zij een ‘politiestraf’ uitdelen voor zogenaamde ‘P-overtredingen’, dat zijn overtredingen zoals te hard rijden die vroeger met een bekeuring ter plaatse werden bestraft. Het Openbaar Ministerie kan verschillende straffen opleggen. Voorbeelden zijn:…

Meer Informatie

Getuigen van strafbare feiten

In sommige gevallen zal de politie iemand die getuige is geweest van een strafbaar feit vragen een verklaring af te leggen. U kunt zich als getuige melden en zoveel mogelijk details geven. Vraag de politieagent naar zijn naam, zodat u hem kunt bellen als u zich plotseling iets herinnert dat u in uw verklaring bent vergeten. Tijdens de procedure kan de rechtbank ook getuigen willen horen. Getuigen die zijn gedagvaard, zijn verplicht te verschijnen en de waarheid te vertellen; als zij dit niet doen, is dat een strafbaar feit. Getuigen die menen gevaar te lopen, kunnen vragen om niet te…

Meer Informatie

De rechten van slachtoffers in het strafproces

De Nederlandse regering werkt aan versterking van de rechten van slachtoffers in het strafproces. Zo krijgen slachtoffers onder meer recht op informatie, zowel over de procedure als over de mogelijkheden om schadevergoeding te eisen. Daarnaast hebben slachtoffers en nabestaanden recht op een respectvolle behandeling, op bijstand van een tolk en/of advocaat en in bepaalde gevallen het recht hun standpunt in de rechtszaal toe te lichten. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet rechtspositie slachtoffers. In de plannen van de regering is toegezegd de positie van slachtoffers van misdrijven te versterken. De slachtofferhulp moet worden verbeterd. Daarnaast wordt in het strafrecht…

Meer Informatie

Slachtoffers van een misdrijf

Om daders te kunnen berechten is het belangrijk dat slachtoffers zo snel mogelijk naar de politie gaan om aangifte te doen. Dat kan op het politiebureau, of bij lichte vergrijpen telefonisch of online. Zodra een verdachte is gevonden, neemt het Openbaar Ministerie het over. Verdachten worden verhoord en als er gegronde redenen zijn, worden zij in voorlopige hechtenis genomen en vervolgd.…

Meer Informatie

Strafrechtelijke Kwesties

Verkeersstrafrecht

CORPORATE CRIME & INVESTIGATIONS

Direct en advocaat nodig