Spory sądowe

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w zakresie prowadzonych postępowań sądowych oraz na etapie postępowań egzekucyjnych. Świadczymy pomoc prawną w zakresie postępowań cywilnych, gospodarczych i karnych we wszystkich instancjach.

Reprezentując Klientów w celu sprawnego odzyskania ich należności, do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie – aby zapewnić maksymalnie szybkie i skuteczne zabezpieczenie oraz zaspokojenie ich roszczeń.

Oferujemy rzetelność, zaangażowanie i dyskrecję.

  • dochodzenie naprawienia szkody (np. szkoda komunikacyjna, wypadek pracowniczy, błąd w sztuce lekarskiej, zniszczenie mienia)
  • dochodzenie roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi
  • regulacja stanu prawnego i korzystania z nieruchomości (np. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustanowienie służebności przesyłu, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, zasiedzenie, sądowe zniesienie współwłasności, stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, opróżnienie lokalu mieszkalnego)
  • dochodzenie roszczeń pracowniczych (np. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, mobbing, ochrona dóbr osobistych pracowników)
  • postępowanie przeciwegzekucyjne (np. pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, zwolnienie przedmiotu od egzekucji)

Kancelaria oferuje także wsparcie Klientom na etapie przedsądowym:

  • wezwanie do zapłaty
  • pozyskiwanie niezbędnych dokumentów
  • negocjacje i postępowanie mediacyjne
  • projekty i opiniowanie umów
  • ugody pozasądowe
Previous Story

Prawo gospodarcze

Next Story

Prawo pracy

Latest from Specjalizacje

Prawo karne

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach karnych. Adwokat Bas van Leeuwen czuwa nad zabezpieczeniem procesowych uprawnień Klienta

Prawo rodzinne

Jak napisać pozew o rozwód? Jak uzyskać alimenty od byłego małżonka? Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie? Jak uregulować

Prawo cywilne

Specjalizacja Kancelarii to kompleksowa obsługa prawna spraw cywilnych, w szczególności prowadzenie postępowań sądowych przed sądami wszystkich

Prawo administracyjne

Zapewniamy wsparcie i reprezentację Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe

Prawo pracy

Czy pracodawca mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy? Kancelaria