Prawo rodzinne

Jak napisać pozew o rozwód? Jak uzyskać alimenty od byłego małżonka? Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie? Jak uregulować kontakty z dzieckiem? Kiedy dziadkowie mogą domagać się ustalenia kontaktów z wnukiem? 

Kancelaria specjalizuje się w sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego:

 • rozwód
 • separacja
 • podział majątku
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • zaspokajanie potrzeb rodziny
 • alimenty na rzecz dzieci i na rzecz byłego małżonka
 • władza rodzicielska (pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej)
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie pochodzenia dziecka
 • porwanie rodzicielskie
 • przysposobienie

Pomagamy naszym Klientom uregulować:

 • stosunki majątkowe między małżonkami (umowa majątkowa małżeńska, tzw. intercyza)
 • relacje małżonków w stosunku do banków i instytucji kredytowych
 • odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków
Previous Story

Prawo cywilne

Next Story

Prawo karne

Latest from Specjalizacje

Prawo karne

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach karnych. Adwokat Bas van Leeuwen czuwa nad zabezpieczeniem procesowych uprawnień Klienta

Prawo cywilne

Specjalizacja Kancelarii to kompleksowa obsługa prawna spraw cywilnych, w szczególności prowadzenie postępowań sądowych przed sądami wszystkich

Prawo administracyjne

Zapewniamy wsparcie i reprezentację Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe

Prawo pracy

Czy pracodawca mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy? Kancelaria

Spory sądowe

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w zakresie prowadzonych postępowań sądowych oraz na etapie postępowań