Prawo pracy

Czy pracodawca mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy?

Kancelaria posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia.

  • reprezentacja zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach sądowych przed sądami oraz prowadzenie negocjacji ugodowych
  • wypadki przy pracy (m.in. postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników)
  • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy – doradztwo i prowadzenie negocjacji
  • roszczenia związane z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  • dochodzenie roszczeń dotyczących mobbingu i nierównego traktowania, a także ochrona przed roszczeniami dotyczącymi mobbingu i dyskryminacji
  • reprezentacja w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju, a także negocjacje ugodowe
  • przygotowanie opinii prawnych
Previous Story

Spory sądowe

Next Story

Prawo administracyjne

Latest from Specjalizacje

Prawo karne

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach karnych. Adwokat Bas van Leeuwen czuwa nad zabezpieczeniem procesowych uprawnień Klienta

Prawo rodzinne

Jak napisać pozew o rozwód? Jak uzyskać alimenty od byłego małżonka? Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie? Jak uregulować

Prawo cywilne

Specjalizacja Kancelarii to kompleksowa obsługa prawna spraw cywilnych, w szczególności prowadzenie postępowań sądowych przed sądami wszystkich

Prawo administracyjne

Zapewniamy wsparcie i reprezentację Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe

Spory sądowe

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w zakresie prowadzonych postępowań sądowych oraz na etapie postępowań