Prawo gospodarcze

Obsługujemy podmioty gospodarcze i na bieżąco chronimy ich interesy.

  • stała lub okresowa obsługa prawna dla przedsiębiorców
  • kompleksowe doradztwo prawne (prawo cywilne, prawo spółek, prawo pracy, prawo administracyjne i prawo podatkowe)
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umowy
  • udział w negocjacji umów (umowa sprzedaży, dostawy, dystrybucji, umowa agencyjna, leasingu, najmu, o dzieło, o roboty budowlane i in.)
  • polubowne zakończenie sporu, udział w mediacjach
  • prowadzenie sporów sądowych – zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
  • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym
  • windykacja należności (postępowanie egzekucyjne)
  • reprezentowanie wierzyciela lub dłużnika w toku postępowania upadłościowego
  • prawo karne gospodarcze
Previous Story

Odszkodowania i windykacja

Next Story

Spory sądowe

Latest from Specjalizacje

Prawo karne

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach karnych. Adwokat Bas van Leeuwen czuwa nad zabezpieczeniem procesowych uprawnień Klienta

Prawo rodzinne

Jak napisać pozew o rozwód? Jak uzyskać alimenty od byłego małżonka? Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie? Jak uregulować

Prawo cywilne

Specjalizacja Kancelarii to kompleksowa obsługa prawna spraw cywilnych, w szczególności prowadzenie postępowań sądowych przed sądami wszystkich

Prawo administracyjne

Zapewniamy wsparcie i reprezentację Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe

Prawo pracy

Czy pracodawca mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy? Kancelaria