Dofinansowanie na pomoc prawną (PL)

Jeśli Państwa zarobki są poniżej limitu ustawowego, można ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na pomoc prawną. Oznacza to, że państwo Holenderskie opłaca część lub całość kosztów Twojego adwokata. Wówczas pozostanie tylko do uiszczenia osobisty wkład, który my Państwu przekażemy.  Aby dowiedzieć się, czy Państwa dochody są poniżej limitu ustawowego, proszę odwiedzić stronę internetową Rady Pomocy Prawnej (www.rvr.org) . Jest to organ, który zajmuje się rozważeniem wniosków o dofinansowanie na pomoc prawną.

W tym celu, adwokat złoży za Państwa wniosek o uzyskanie tego dofinansowania. Aby to było możliwe, należy dołączyć do wniosku kopię dowodu tożsamości, na którym figuruje numer Obsługi Obywatela (numer BSN, dawniej znany jako “Sofi-nummer”). Jeśli Państwo nie posiadają (jeszcze) BSN, będzie nam potrzebny numer rejestracyjny cudzoziemca (vreemdelingennummer). Jeśli klient mieszka w związku partnerskim lub małżeńskim, będziemy musieli również dołączyć kopię dowodu tożsamości i numeru BSN partnera/partnerki. To dlatego, że Rada Pomocy Prawnej bierze pod uwagę dochód rodziny. Oprócz tego konieczny nam jest adres, pod którym Państwo jesteście zameldowani w urzędzie gminy.

Rada Pomocy Prawnej wykorzystuje te informacje, aby zasięgnąć danych dotyczących wysokości dochodów w Holenderskim biurze podatkowym, w celu podjęcia decyzji, czy taka rekompensata Państwu przysługuje. Pod uwagę brane są roczne dochody za okres do dwóch lat przed rokiem, w którym złożono wniosek o dofinansowani na pomoc prawną (jest to rok referencyjny). Jeśli klientowi przysługuje prawo do uzyskania dofinansowania, może być od niego wymagane zapłacenie wkładu osobistego. Wkład osobisty zależy od poziomu dochodu w roku referencyjnym. W celu wyliczenia wysokości kwoty własnego wkładu, należy zasięgnąć informacji znajdujących się na stronie internetowej Holenderskiej Rady Pomocy Prawnej. (www.rechtsbijstand.nl)

Może się zdarzyć, że urząd podatkowy nie jest w stanie podjąć ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia wysokości dochodów za rok referencyjny. W tym przypadku, Rada Pomocy Prawnej przeprowadzi ponowną kontrolę w rok po złożeniu wniosku. Jeśli okaże się wówczas, że mimo wszystko klient nie kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania na pomoc prawną, Rada Pomocy Prawnej zwróci się o oddanie przez kancelarię wszystkich opłat wypłaconych adwokatowi w Państwa sprawie, z mocą wsteczną.

Jeśli Rada Pomocy Prawnej odrzuci wniosek o uzyskanie dofinansowania na pomoc prawną, ponieważ dochód w roku sprawozdawczym przekroczył ustawową granicę finansową, istnieje możliwość zwrócenia się do Rady z wnioskiem, aby rokiem referencyjnym był bieżący rok. Jest to jednak tylko możliwe, jeśli Państwa dochody w międzyczasie znacznie spadły. Klient musi złożyć taki wniosek o zmianę roku referencyjnego we własnym zakresie. Jeżeli zdecydują się Państwo to zrobić, prosimy o kontakt, wyślemy Państwu odpowiedni formularz pocztą.  

Jeśli wygranie sprawy doprowadzi do uzyskania przez klienta korzyści finansowych, dzięki czemu Rada zdecyduje ze jednak dysponujecie Państwo wystarczającymi środkami by opłacić adwokata samemu, rekompensata może być cofnięta z mocą wstecz.

UWAGA: RABAT!Jeśli klient ma prawo do otrzymania dofinansowania za pomoc prawną, oferujemy Państwu zniżkę w wysokości € 56,  od kosztów adwokata. W tym celu należy najpierw udać się do Centrum pomocy doradztwa prawnego (Juridisch Loket) i poprosić o skierowanie do jednego z prawników naszej Kancelarii. Dzięki temu uzyskają Państwo zniżkę w wysokości € 56,  od kwoty wkładu osobistego, który trzeba uiścić, gdy się otrzymuje dofinansowanie za pomoc prawną.

UWAGA:
Jeśli klient chciałby ubiegać się o “Bijzondere bijstand” , należy uprzednio uzyskać skierowanie do naszej kancelarii z Centrum doradztwa prawnego (Juridisch Loket).

Previous Story

Pozostałe koszty

Next Story

Pro Bono

Latest from Wynagrodzenie i Oplaty

Pozostałe koszty

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że skarb państwa nie opłaca wszystkich kosztów związanych z postępowaniem sądowym.