Wynagrodzenie i Oplaty

Dofinansowanie na pomoc prawną (PL)

Jeśli Państwa zarobki są poniżej limitu ustawowego, można ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na pomoc prawną. Oznacza to, że państwo Holenderskie opłaca część lub całość kosztów Twojego adwokata. Wówczas pozostanie tylko do uiszczenia osobisty wkład, który my Państwu przekażemy.  Aby dowiedzieć się, czy Państwa dochody są poniżej limitu ustawowego, proszę odwiedzić stronę internetową Rady Pomocy Prawnej (www.rvr.org) . Jest to organ, który zajmuje się rozważeniem wniosków o dofinansowanie na pomoc prawną. W tym celu, adwokat złoży za Państwa wniosek o uzyskanie tego dofinansowania. Aby to było możliwe, należy dołączyć do wniosku kopię dowodu tożsamości, na którym figuruje numer Obsługi Obywatela

Read More

Pozostałe koszty

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że skarb państwa nie opłaca wszystkich kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Koszty, które nie są objęte systemem pomocy prawnej dotyczą: opłat sądowych (są to opłaty pobierane przez Sąd Rejonowy i Sąd Apelacyjny za złożenie odwołania lub wniosku), kosztów uzyskania odpisów aktów, zaświadczeń lub dowodów rejestracji (w gminie, izbie gospodarczej, itp.), niektórych opłat komorników, kosztów uzyskania informacji medycznych i innych, kosztów powołania biegłego lub świadka. Koszty te trzeba opłacić we własnym zakresie i adwokat zwróci się do Państwa z prośbą o ich pokrycie.

Read More

Klienci bez prawa do dofinansowania

Jeśli Państwu nie przysługuje dofinansowanie na pomoc prawną, można nas zatrudnić płacąc z własnej kieszeni.  Wynagrodzenie za nasze usługi opiera się w zasadzie na stawce godzinowej adwokata. Te stawki godzinowe różnią się w zależności od poziomu doświadczenia i wiedzy poszczególnych adwokatów i wahają się od 140 € do 330 € (bez podatku VAT). Prowadzimy dokładną ewidencję przepracowanych dla Państwa godzin, które są dołączone do faktury, którą wręczamy klientowi. Jeżeli klient życzy sobie bardziej szczegółowego omówienia specyfikacji kosztów, adwokat z chęcią to z Państwem omówi.  Poszczególne ustalenia dotyczące stawki za godzinę mogą się czasami różnić w zależności od charakteru sprawy i

Read More